DEFINITIVAT-2015_ completare dosare candidaţi

Către
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

În atenţia
• Doamnei/ Domnului Director
• Candidaţilor înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2015

Referitor la: completare dosare – Examen Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2015

Candidaţii înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, vor depune la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, compartimentul Definitivat, etajul al II-lea, în perioada 15-19 iunie 2015, următoarele documente, conform Art. 8/OMEN Nr. 4802/20.10.2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 772/23.10.2014, partea I :
1. Adeverinţă privind calificativul parţial pentru anul şcolar în curs (conform modelului anexat);
2. Procesele-verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile speciale şi fişele de evaluare a activităţii didactice (4 fişe completate de către profesorul metodist, o fişă completată de către directorul unităţii de învăţământ) în cadrul inspecţiei speciale la clasă, anexate;

3. Adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, a candidatului (conform modelului anexat).

Notă:
• Fiecare candidat va avea asupra sa cartea de identitate în vederea validării datelor înscrise în aplicaţia electronică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
• Directorii unităţilor de învăţământ vor anunţa, printr-o adresă oficială, numele cadrelor didactice care au obţinut alte calificative decât BINE şi FOARTE BINE pentru anul şcolar în curs.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro