Categorii

Definitivat-2021-Precizări privind examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

   

CĂTRE,                                                                                                                                                                           

 TOATE UNITĂȚILE  DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL OLT         

În atenţia doamnelor/domnilor directori, cadrelor didactice care sunt  înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021

       Referitor la : desfășurarea probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în  învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

Conform ART.22 (1) din OMEC nr. 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar , proba scrisă se desfășoară  începând cu ora 9,00, durata de redactare a lucrării  fiind de 4 ore.

     Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7,30 – 8,00,   pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate, conform ART.22 (3) din OMEC nr. 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar.

Proba scrisă din cadrul examenului de definitivare în anul școlar 2020-2021, se va desfășura în data de 14 iulie 2021, la Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu , Nr.8 A, Slatina, Olt.

                                                                                                                                                           

Inspector pentru dezvoltarea resursei umane

și educație permanentă,

Rodica DIACONU

                                                                                                                           

 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro