DEFINITIVAT-2020_Precizări evaluare portofoliu profesional personal

Către     

 

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

 

În atenţia

 

Candidaților înscriși la   Examenul  naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea  2020

 

Referitor la:  precizări evaluare portofoliu profesional personal

 

Evaluarea portofoliului profesional personal se va realiza prin respectarea  prevederilor Art.  16 din Anexa la OMEN Nr. 5211/02.10.2018, respectiv Metodologia de organizare şi desfăşurarea e examenului naţional de definitivare în învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv  prevederile  Art. 4  din OMEC Nr. 4300/21.05.2020, potrivit cărora “candidaţii înscrişi la examen în sesiunea 2020, care au notă de promovare la inspecţia susţinută/recunoscută, transmit comisiei constituite în baza prevederilor art. 15 alin. (6), spre evaluare, portofoliul profesional în format electronic/în format letric, până la data de 12 iunie 2020.”

 

În acest sens,  se vor avea în vedere următoarele:

 

  • Candidatul care se încadrează în prevederile articolelor precizate anterior, va transmite comisiei, alcătuită din inspectorul şcolar/profesorul metodist repartizat pentru efectuarea inspecţiei şi directorul unităţii de învăţământ, în format electronic/scanat, portofoliul profesional personal (document denumit: NUME_Prenume_Disciplina de examen) însoţit de grila de evaluare a portofoliului ( Anexa Nr. 4 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a Examenului naţional de definitivare în învăţământ  în anul şcolar 2019-2020, având completată rubrica Punctaj autoevaluare.

 

  • Evaluatorul nr. 1– inspectorul şcolar/profesorul metodist, membru al comisiei, evaluează portofoliul profesional personal al candidatului, completează şi semnează grila de evaluare a portofoliului  (Grila nr. 1) pe care o va transmite, în format electronic/scanat, către directorul unităţii de învăţământ, membru al comisiei de  evaluare a candidatului.

 

  • Evaluatorul nr. 2– directorul unităţii de învăţământ procedează similar inspectorului şcolar/profesorului metodist privitor la evaluarea portofoliului profesional personal al candidatului, utilizând o grilă de evaluare distinctă (Grila nr. 2), calculează media obţinută pe baza celor două grile de evaluare, consemnează într-un proces-verbal încheiat în Registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ rezultatul obţinut în urma evaluării portofoliului profesional personal al candidatului,  informează candidatul, în scris, despre rezultatul obţinut în urma evaluării portofoliului, înregistrează şi păstrează în condiţii de siguranţă, la nivelul unităţii de învăţământ, documentele  astfel obţinute.

 

Totodată, directorul unităţii de învăţământ completează adeverinţa privitoare la evaluarea portofoliului (model anexat) care va fi depusă/transmisă de către candidat la Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, alături de celelalte documente prevăzute de Metodologia de organizare şi desfăşurare a Examenului naţional de definitivare în învăţământ  în anul şcolar 2019-2020,aprobată prin OMEN Nr. 5211/02.10.2018,  care fac obiectul etapei de completare a dosarelor personale ale candidaţilor, conform unui calendar care va fi comunicat ulterior acestei adrese.

 

Notă:

  1. Evaluarea portofoliului profesional personal se va realiza până pe data de 12 iunie 2020;

 

  1. Candidaţii care nu primit aviz favorabil privitor la recunoaşterea/echivalarea inspecţiei efectuate în anii anteriori (care nu au efectuat prima inspecţie de specialitate în anul şcolar 2019-2020) nu vor transmite spre evaluare portofoliul profesional personal.

 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro