DEFINITIVAT-2020_In atenția candidaților care nu au susținut prima inspecție de specialitate în anul școlar 2019-2020

Către     

 

       Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

 

În atenţia

 

        Candidaților care nu au susținut prima inspecție  de specialitate în anul școlar  2019-2020,  înscriși la   Examenul  naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea iulie 2020

 

Referitor la:  precizări recunoaștere/echivalare ultima inspecție susținută la clasă în calitate de cadru didactic calificat

 

Ca urmare a prevederilor  Art. 38 din Ordonanța de urgență nr. 70/14.05.2020Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul de definitivare în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat,  vă rugăm să aveți în vedere umătoarele:

 

  • Candidații care nu au susținut prima inspecție  de specialitate în anul școlar  2019-2020,  înscriși la   Examenul  naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea iulie 2020, și  care se încadrează în prevederile Art. 38/14.05.2020, pot solicita în scris Inspectoratului Școlar Județean Olt recunoașterea/echivalarea ultimei inspecții susținută la clasă în calitate de cadru didactic calificat;

 

 

  • Candidații aflați în situația descrisă mai sus vor completa o cerere-tip, model anexat, însoțită de fotocopia procesului-verbal/raportului scris consemnat în registrul de inspecții al unității de învățământ unde au susținut ultima inspecție în calitate de cadru didactic calificat, certificată ”conform cu originalul” pe fiecare pagină, având număr de înregistrare, semnătura directorului și ștampila unității de învățământ;

 

  • Documentele menționate anterior (cererea și fotocopia procesului-verbal/raportului scris) vor fi scanate sub forma unui singur document, denumit : NUME_Prenume_Disciplina de examen și vor fi transmise prin e-mail la adresa: secretariat@isjolt.edu.ro până pe data de 5 iunie 2020, ora 1300;

 

  • Perioada suspendării cursurilor ca urmare a decretării stării de urgență/alertă se consideră vechime la catedră.

 

 

 Notă:

  • Ordinea scanării documentelor este strict următoarea: cerere, fotocopie proces-verbal/raport scris inspecție;
  • E-mail-ul transmis către Inspectoratul Școlar Județean Olt va avea ca subiect documentul denumit conform recomandărilor anterioare: NUME_Prenume_Disciplina de examen.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro