DEFINITIVAT-2020_Calendar organizare și desfășurare Examen Național de Definitivare în învățământ

Anexa la O.M.E.N. Nr. 4.910/23.08.2019

 

CALENDARUL
de organizare și desfășurare a Examenului Național de Definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020

 

până la 10.10.2019 Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București

 

până la 18.10.2019 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ

 

18.10-4.11.2019 Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora
Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

 

până la 29.05.2020 Efectuarea inspecțiilor de specialitate

 

2.06-15.06.2020 Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică

 

22.07.2020 Susținerea probei scrise

 

29.07.2020 Afișarea rezultatelor

 

29.07-30.07.2020 Înregistrarea contestațiilor

 

30.07-4.08.2020 Soluționarea contestațiilor

 

4.08.2020 Afișarea rezultatelor finale

 

4.08-7.08.2020 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidații admiși

 

7.08-14.08.2020 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației naționale

 

 

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro