DEFINITIVAT- 2019_Precizări efectuare inspecţii

Către

 

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar  cu personalitate juridică din judeţul Olt

 

În atenţia

  • Doamnei/ Domnului Director
  • Candidaţilor înscrişi la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019
  • Profesorilor metodişti desemnaţi pentru efectuarea inspecţiilor de specialitate-  Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019

 

Referitor la:  efectuarea inspecţiilor de specialitate

 

Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

 

  1. Prima inspecţie de specialitate se va efectua în semestrul I, iar cea de-a doua inspecţie în semestrul al II-lea al anului şcolar în curs, până pe data de 31.05.2019.

 

  1. Intervalul minim dintre inspecţia de specialitate nr. 1 şi inspecţia de specialitate nr. 2 este de 2 ( două) luni calendaristice.

 

 

  1. Profesorul metodist/inspectorul şcolar va completa un proces-verbal pentru inspecţia de specialiate (Anexa nr. 3 la OMEN Nr. 5211/02.10.2018, conform modelului postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt) care se consemnează în registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ şi  4 (patru) fişe de evaluare, (Anexa nr. 2 la OMEN Nr. 5211/02.10.2018, corespunzătoare celor patru activităţi didactice asistate (conform modelului postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt) ;

 

  1. Directorul / directorul –adjunct al unităţii de învăţământ va completa o (una) fişă de evaluare (conform modelului postat pe site-ul I.S.J.Olt);

 

 

În scopul monitorizării/ centralizării inspecţiilor efectuate, profesorul metodist/inspectorul şcolar are obligaţia de a înregistra,  în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la efectuarea inspecţiei, datele privitoare la aceasta într-un formular online, postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, secţiunea Dezvoltarea Resursei Umane- DEFINITIVAT:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWK-5J2k3alw3ZZUSdpGWF6yxeGgGdq8vXPIWBwN7iBtqsAg/viewform?usp=sf_link
 

  1. Depunerea documentelor privitoare la efectuarea inspecţiilor de specialitate va avea loc după data de 31.05.2019, conform Calendarului de organizare şi desfăşurare a Examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobat prin OMEN Nr. 5212/02.10.2018.

 

 

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane,         

Învăţământ particular şi Alternative educaţionale

Prof. dr.  Gabriela ŞERBAN

Tel. 0766 39 33 59

 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro