DEFINITIVAT-2019_Completare dosare, validare date din aplicaţia electronică

Către

 

Toate unităţile  de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

 

În atenţia

 

  • Doamnei/ Domnului Director
  • Candidaţilor înscrişi la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019

 

Referitor la:  completare dosare, validare date din aplicaţia electronică

 

Candidaţii înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2019, vor depune  la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, compartimentul Definitivat, etajul al II-lea, în perioada 3-6 iunie 2019, în intervalul orar 1300-1630, următoarele documente, conform  Art. 17 din Anexa la OMEN Nr. 5211/02.10.2018, în vederea completării dosarelor de înscriere:

 

  1. Procesele-verbale pentru inspecţiile de specialitate la clasă, în copie, din registrul de inspecţii, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile de specialitate( documentele vor avea numere proprii de înregistrare);

 

  1. Fişele de evaluare a activităţii didactice, în original, (4 fişe completate de către profesorul metodist, o fişă completată de către directorul unităţii de învăţământ; fiecare document va avea număr propriu de înregistrare);

 

  1. Adeverinţă privind nota obţinută de candidat la evaluarea portofoliului profesional personal (conform modelului anexat);

 

    4. Adeverinţă privind calificativul parţial “BINE” sau “FOARTE BINE” acordat pentru anul şcolar în curs (conform modelului anexat);

 

  5. Adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, estimată la data finalizării stagiului, pentru candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică, precum şi pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la Art. 42 alin. (4) (conform modelului anexat).

 

Notă:

  • Fiecare candidat va avea asupra sa cartea de identitate/document de identitate valabil în vederea completării dosarelor/validării datelor din aplicaţia electronică;
  • Nota menționată în adeverința privind evaluarea portofoliului profesional personal este echivalentul punctajului acordat de comisia de efectuare a celei de-a doua inspecții de specialitate, raportată la grila de evaluare a acestuia.
  • Directorii unităţilor de învăţământ vor anunţa, printr-o adresă oficială, numele cadrelor didactice care nu vor mai participa la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019.

 

                                         Inspector şcolar pentru Dezvoltarea  resursei umane,

                                             Învăţământ particular şi Alternative educaţionale,

Prof. dr. Gabriela ŞERBAN

Nr. tel. 0766 39 33 59

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro