DEFINITIVAT-2017_Precizări efectuare inspecţii de specialitate

Către

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

În atenţia
• Doamnei/ Domnului Director
• Candidaţilor înscrişi la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017
• Profesorilor metodişti desemnaţi pentru efectuarea inspecţiilor de specialitate- Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017

Referitor la: efectuarea inspecţiilor de specialitate

Prin prezenta, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

1. Inspecţiile de specialitate se vor efectua până pe data de 31.03.2017.

2. Intervalul minim dintre inspecţia de specialitate nr. 1 şi inspecţia de specialitate nr. 2 este de 2 ( două) luni calendaristice, conform Hotărârii C.A. al I.S.J.Olt din data de 26.11.2016 ;

3. Profesorul metodist/inspectorul şcolar va completa un proces-verbal pentru inspecţia de specialiate (Anexa nr. 3 la O.M.E.N.C.S. Nr. 5087/31.08.2016, conform modelului postat pe site-ul I.S.J.Olt) care se consemnează în registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ şi 4 (patru) fişe de evaluare, (Anexa nr. 2 la O.M.E.N.C.S. Nr. 5087/31.08.2016), corespunzătoare celor patru activităţi didactice asistate (conform modelului postat pe site-ul I.S.J.Olt) ;

4. Directorul / directorul –adjunct al unităţii de învăţământ va completa o (una) fişă de evaluare (conform modelului postat pe site-ul I.S.J.Olt);

5. În scopul monitorizării/ centralizării inspecţiilor efectuate, profesorul metodist/inspectorul şcolar/ va înregistra, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la efectuarea inspecţiei, datele privitoare la aceasta într-un formular online, postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, secţiunea Dezvoltarea Resursei Umane- DEFINITIVAT:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrjOuWUx5stbDp6dZMsvig8Bc58J7Ft-cRAgDNSUvmFMChpg/viewform

6. Depunerea documentelor privitoare la efectuarea inspecţiilor de specialitate va avea loc după data de 31.03.2017, odată cu celelalte documente solicitate pentru completarea dosarelor candidaţilor.

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane,
Învăţământ particular şi Alternative educaţionale,
Gabriela ŞERBAN

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro