DEFINITIVAT-2017_ precizări achitare taxă înscriere examen

Către
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

În atenţia
Doamnei/Domnului Director
Cadrelor didactice care se înscriu în perioada 7-8 februarie 2017 la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea aprilie 2017

Referitor la: achitare taxă înscriere la examen

Achitarea taxei în cuantum de 300 (trei sute) lei se va face la nivelul unităţii de învăţământ, urmând ca suma încasată să fie depusă la serviciul Contabilitate al Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt sau transferată prin virament bancar către aceeaşi instituţie: RO86TREZ50620E330500XXXX; CUI : 4394722

Precizare: Situaţia menţionată anterior se referă exclusiv la cadrele didactice care s-au prezentat la 3 (trei) sesiuni ale Examenului naţional de definitivare în învăţământ fără a-l promova, conform prevederilor OMEN Nr. 3114/19.01.2017.

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane,
Învăţământ particular şi Alternative educaţionale,
Gabriela ŞERBAN

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro