DEFINITIVAT- 2016_depunere declaratie pe proprie raspundere candidati

Către
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt
În atenţia
Doamnei/ Domnului Director
Candidaţilor înscrişi pentru Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, anul şcolar 2015-2016

Ca urmare a Adresei nr. 5666/19.11.2015, emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin Direcţia Formare Continuă, înregistrată la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt cu nr. 10523/20.11.2015, candidaţii vor depune, până la data de 11 decembrie 2015, la Serviciul Secretariat al Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă ca au luat la cunoştinţă cele prezentate in adresa anexata.

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane,
Învăţământ particular şi Alternative educaţionale,
Gabriela ŞERBAN

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro