DEFINITIVAT- 2016_ Cursuri de pregătire organizate de I. S. J. Olt

Către
Toate unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din județul Olt

În atenția
• Doamnei/ Domnului Director
• Cadrelor didactice înscrise la Examenul Național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016

Referitor la : cursuri de pregătire organizate de Inspectoratul Școlar Județean Olt

In perioada 17-18 iunie 2016, Inspectoratul Școlar Județean Olt, în colaborare cu Universitatea din Craiova, organizează cursuri gratuite de pregătire a cadrelor didactice debutante în vederea susținerii Examenului Național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016.

Discipline : Pedagogie și Psihologia educației

Locația : Colegiul Național ”Ion Minulescu”- Slatina.

Pentru detalii, vă rugăm să aveți în vedere documentul atașat .

Notă :
1. Cursurile de pregătire pentru disciplinele de specialitate (limba română, matematică, etc.) vor fi susținute în perioada 27 iunie- 1 iulie 2016 de către profesorii metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Olt.
Detaliile privind locațiile/ intervalul orar vor fi comunicate ulterior pe site-ul I.S.J.Olt.

2. In vederea participării la cursurile de formare este necesară completarea de către candidați a unei cereri, conform modelului, care va transmisă prin fax la nr. : 0249/41 28 01

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane,
Învăţământ particular şi Alternative educaţionale,
Gabriela ȘERBAN

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro