Ţîrcomnicu Daniela – Inspector şcolar general

Telefon: 0745092300

E-mail: tircomnicu_dani@yahoo.com

Program audienta: Luni, 14.00-16.30

Curriculum Vitae 

Tircomnicu Daniela – Declaratie de avere 2018

Tircomnicu Daniela – Declaratie de interese 2018

 

 

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro