Concursul județean de suplinire/testarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare- sesiunea 2021

  1. Rezultate obținute în urma recorectării lucrărilor, ca urmare a contestațiilor depuse.
  2. Rezultate calificați. Rezultate necalificați. Model contestație.
  3. Lista candidaților admiși la proba scrisă(repartizarea candidaților în ordine alfabetică pe discipline de concurs și pe săli). Bareme proba scrisă.
  4. Precizări privind desfășurarea etapei.
  5. Lista disciplinelor la care se susține concursul județean.
  6. Model cerere pentru înscrierea la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii).  Model declaraţie pe proprie răspundere. Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Candidații care nu au depuse dosare de inscriere la concursul național 2021, vor depune dosare complete  la I.Ș.J. Olt în perioada 1-2 septembrie 2021, în intervalul orar 9,00- 15,00. Candidații înscriși la concursul național 2021, se pot înscrie și la concursul județean manifestându-și intenția la tel. 0249435986.
  7. Anunt în atenția candidaților, referitor la desfășurarea probei scrise.

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro