Categorii

Condiții de înscriere Grade didactice I și II (an școlar 2020-2021)

Vă reamintim că documentele de înscriere la gradele didactice I și II (cereri de preînscriere și dosare de înscriere) se depun în unitățile de învățământ în perioada 01 -31 octombrie 2020, după care se aduc la sediul I.Ș.J. Olt, de către un delegat al școlii la începutul lunii noiembrie. Cererile de preînscriere, cererile de înscriere și fișele de înscriere la gradele didactice I și II, le găsiți atașate în Anexa 1.

Dosarele de înscriere la gradele didactice I și II ( dosare plic) se aduc la I.Ș.J.Olt în dublu exemplar, unul original și celălalt în copie. Pe coperta dosarului plic ce cuprinde documentele  se va specifica:

  • Gradul didactic pentru care se face înscrierea şi sesiunea/ seria
  • Numele, iniţiala tatălui şi prenumele, numele după căsătorie
  • Unitatea de învăţământ
  • Disciplina de examen
  • Centrul universitar solicitat
  • de telefon al candidatului

Nr. tel. şcoală/ Nr. tel. responsabil cu perfecţionarea

Modelele de rapoarte scrise și fișele pentru inspecții curente și speciale le găsiți în Anexele la O.M.E.N.3240/26.03.2014.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Grade didactice si echivalari de studii ale cadrelor didactice

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro