CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PUBLICATE VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR (TITULARIZARE 2014)

REZULTATE FINALE, DUPĂ SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR.

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLI LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNDE SE DESFĂȘOARĂ PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 21 IULIE 2014.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI LA CONCURS.

REPARTIZAREA  DISCIPLINELOR DE CONCURS LA UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CARE SE VA DESFĂŞURA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 21 IULIE 2014.

1. Adresa_MEN_40152_29_04_2014 REFERITOARE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE – SESIUNEA 2014

2.  Cerere tip  DE INSCRIERE A CANDIDATILOR LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE – SESIUNEA 2014

3. ANUNT CENTRUL DE CONCURS SI CALENDARUL ACTIVITATILOR EXTRAS DIN Anexa nr. 2, OMEN nr. 3080/2014, CONCURS – SESIUNEA 2014

4. Declaratie  pe propria raspundere pentru candidatii participanti la concurs.

5. FISA DE INSCRIERE LA CONCURS(se completeaza si se depune odata cu cererea de inscriere).

6. LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE PENTRU CONCURS

7.  C E N T R A L I Z A T O R  PRIVIND DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE, PRECUM ŞI PROBELE DE CONCURS VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2014.

8. Fişe de inspecţie la clasă.

9. Fişe probe practice.

10. Planificare inspecții la clasă/probe practice.(ultima actualizare 28 mai , ora 16,20).

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro