Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar- sesiunea 2015

II. PROBA SCRISĂ DIN 15 IULIE 2015

1. Lista finală, după soluţionarea contestațiilor, cuprinzând rezultatelor candidaților participanți la proba scrisa a concursului(afișată astăzi 24 iulie 2015) poate fi vizualizată aici sau se poate descărca de aici.  

2. Lista, înainte de contestații, cuprinzând rezultatelor candidaților participanți la proba scrisa a concursului(afișată astăzi 20 iulie 2015). Contestațiile se depun la sediul ISJ Olt, în data de 20 iulie 2015, până la ora 20,00 și în data de 21 iulie 2015 până la ora 15,00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 24 iulie 2015.

3. Repartizarea pe săli a candidaților participanți la concurs.

4. Anunț privind repartitia disciplinelor pe centre de concurs.

5. Anunț în atenția candidaților privind detalii de desfășurare a probei scrise. 

6. Lista candidaților admiși la proba scrisă:

     – Centrul de concurs nr. 1 Colegiul tehnic Metalurgic Slatina

     – Centrul de concurs nr. 2 Colegiul Național Vocațional Nicolae Titulescu Slatina

      – Centrul de concurs nr.3 Școala Gimnazială nr.3 Slatina

I. PROBA PRACTICĂ/INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ

1.a) Fisele de evaluare a lecției.  Fişa de evaluare a lecţiei în profilul postului este completată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul inspecţiei la clasă în profilul postului se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. După susținerea inspecției cele două fișe sunt transmise în original la ISJ Olt de către candidați.

   b) Fișe pentru evaluarea probelor practice.

  c) Model declaraţie.

2.  Lista planificării inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice pentru candidaţii participanţi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate , sesiunea 2015 (lista conţine date în curs de actualizare).

3. Anunţ cu privire la validarea înscrierii la concurs.

4. Cererea tip de înscriere la concurs(la final se găsesc documentele din dosar).

5. Fişa de înscriere la concurs.

6. Model declaratie.

7. Precizari referitoare la organizarea si desfasurarea concursului de titularizare(partea I).

8. Lista posturilor pentru concurs a fost publicată și se poate vizualiza aici.

9. Listele posturilor vacante din toate județele, Programele de concurs si Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi descărcate de aici sau de aici.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro