Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2019

  1. Repartizarea disciplinelor pe centre de concurs, pentru proba scrisă a concursului din 17 iulie 2019.
  2. Lista candidaților ale căror dosare de înscriere au fost invalidate ca urmare a verificărilor efectuate de către comisia de mobilitate a ISJ Olt.
  3. Planificarea inspectiilor la clasă/probelor practice, actualizată cu Educație Fizică și disciplinele sportive de specialitate. Planificarea inspecțiilor la clasa pentru Istorie, Geografie, discipline socio-umane. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos :    a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt, împreună cu declarațiile tip(model atașat) ale profesorilor evaluatori, completate o singură dată.
  4. Anunț privind validarea fișelor de înscriere.
  5. Model cerere înscriere la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii). Model declaraţie pe proprie răspundere.  Fisa de înscriere la concurs. Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Dosarele se depun la I.Ș.J. Olt în perioada 23-29 mai 2019, în intervalul orar 9,00- 15,30.
  6. Precizări metodologice privind desfășurarea concursului.
  7. Lista posturilor/catedrelor vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
  8. Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată(actualizată la data de 3 iunie 2019).

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro