Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2017

 1. Rezultatele finale după contestaţii ale candidaţilor participanţi la concurs, au fost afişate la adresa http://titularizare.edu.ro/. Pentru judeţul Olt, lista candidaţilor care pot participa la etapele următoare ale mobilităţii de personal, poate fi descărcată în format pdf de aici.
 2. Repartizarea candidaţilor având minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată(postate la pct. 11), la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va desfășura în data de 26 iulie 2017, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt, începând cu ora 9,00. Candidații rămași nerepartizați pot participa la ședințele publice  organizate de ISJ, începând cu data de 28 august 2017.
 3. Rezultatele obţinute de candidaţii participanţi la proba scrisă. Eventualele contestaţii se pot depune la ISJ Olt(comp. manag. res. umane) în data de 18 iulie 2017, până la ora 21,00 şi respectiv în data de 19 iulie 2017 până la ora 15,00. Anunţ referitor la admiterea contestaţiei.
 4. Sesizarea eventualelor nereguli sau a disfuncţionalităţilor din cadrul concursului se poate face la telverde naţional 0800801100 sau la adresa http://www.educatiepentruviitor.edu.ro.
 5. Anunţ în atenţia candidaţilor participanţi la proba scrisă din 12 iulie 2017.
 6. Repartizarea pe  centre, săli  şi discipline de concurs a candidaților admiși la proba scrisă. Obs. Candidaţii cu fişă validă condiţionat, pot participa la proba scrisă din 12 iulie 2017 numai dacă prezintă, până la intrarea în sală, documentele de studii solicitate(adeverinţă care certifică reultatele de la licenţă/disertaţie şi modulul de pregătire psihopedagogică, cel puţin nivelul I).
 7. PROCEDURA NR. 34848/29.06.2017 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2017.
 8. Lista disciplinelor de concurs şi arondarea la centrele de concurs.
 9. Fișele de evaluare a lecțiilor din cadrul inspecției speciale la clasă și fișele de evaluare a probelor practice din cadrul concursului. Profesorii evaluatori vor completa o declarație tip care va fi transmisă la I.Ș.J. Olt odată cu fișele de evaluare. După completarea datelor din fișă, semnarea de către profesorii evaluatori, fișa va primi număr de înregistrare la unitatea de învățământ organizatoare și va fi semnată pentru conformitate de către directorul unității. Fișele vor fi aduse la I.Ș.J. cel mai târziu in data de 30 iunie 2017.
 10. Planificarea inspecțiilor speciale la clasă și planificarea probelor practice din cadrul concursului.
 11.  Anunţ privind programul de validare a fişei de înscriere.
 12. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate publicate pentru concurs poate fi consultată aici sau poate fi descarcată în format pdf(posturi/catedre titularizabile şi posturi/catedre netitularizabile).
 13. Model cerere înscriere la concurs. Model declaraţie pe proprie răspundere. Model fişa înscriere la concurs. Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ.
 14. Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului.
 15. Punctaj detașare la cerere

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro