Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2021

 1. Lista rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor, a fost afișată și pe site-ul public.
 2. Anunț privind desfășurarea ședințelor publice de repartizare din perioada august-septembrie 2021.
 3. Lista rezultatelor obținute de candidații participanți la concurs a fost afișată și pe site-ul public.
 4. Anunț referitor la depunerea eventualelor contestații la proba scrisă. Model cerere reevaluare lucrare scrisă.
 5. Lista candidaților participanți la concurs în centrul de concurs nr.1(Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina). Lista candidaților participanți la concurs în centrul de concurs nr.2(Colegiul Național ”Ion Minulescu” Slatina).
 6. Anunț în atenția candidaților participanți la concurs. Procedura nr. 30191/23.06.2021 a D.G.Î.P/C.N.P.E.E. privind desfăşurarea probei scrise, sigilarea şi securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante  / rezervate în învăţământul preuniversitar- sesiunea 2021.
 7. Anunț în atenția absolvenților ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Sport şi Perfomanţă Motrică”.
 8. Tabel nominal conținând datele actualizate de înscriere ale candidaților participanți la concursul național sesiunea 2021.  Candidații care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică(cristi.miu@isjolt.ro), inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 16 iulie 2021
 9. Lista disciplinelor și arondarea lor la centrele de concurs. 
 10. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile a fost publicată pe site-ul www.titularizare.edu.ro . Lista posturilor titularizabile(format pdf). Lista posturilor netitularizabile(format pdf).
 11. Anunț referitor la înscrierea candidaților.  Model cerere înscriere la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii). Model fișă de înscriere la concurs. Dosarele de concurs se depun în perioada 11-17 mai 2021, în intervalul orar 10,00-15,00. Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în județul Olt în ultimii 3 ani, vor depune la biroul MRU, cererea-tip însoțită de documentele ce completează dosarele din anii anteriori. Ceilalți candidați vor depune dosarele la membrii comisiei județene desemnați pentru primire, în spațiul amenajat la intrarea în sediul instituției. Pe coperta dosarului de carton cu șină, se va atașa modelul anexat conținând informații generale despre participarea la concurs. Obs.  a) Adeverința medicală se eliberează numai de cabinetele de medicina muncii. b) Certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală și cazierul judiciar nu sunt necesare la înscriere, acestea fiind solicitate ulterior de către ISJ.
 12. Model declaraţie pe proprie răspundere. Model adeverință statut post pentru cadrele didactice angajate pe durata viabilității postului, participante la concurs.
 13. Anexa nr.19 (calendarul mobilității personalului didactic, referitor la concurs) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022.
 14. Precizări metodologice privind organizarea și desfășurarea concursului. Acestea vor fi completate prin anunțuri și proceduri specifice, până la data desfășurării probelor concursului.
 15. Ordin 5975/09.11.2020 pentru aprobarea programelor privind concursul național. Programele de concurs pentru disciplinele de cultură generală. Programele de concurs pentru disciplinele tehnologice. Pentru celelalte discipline, care nu sunt incluse în listele de mai sus, rămân valabile programele de concurs din anul 2020, postate la adresa http://titularizare.edu.ro/2020/

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro