Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2020

  1. Anunț important!  Informații legate de replanificarea perioadei de înscriere vor fi postate ulterior în cadrul acestui subiect. 
  2. Candidații care încă nu au solicitat și obținut certificatul de integritate comportamentală, pot depune dosarul de concurs  în absența acestuia. În acest caz candidații vor anexa declarația de consimțământ expres prin care își dau acordul ca ISJ Olt să solicite serviciului Cazier al IPJ Olt, o copie a acestuia, în termenul de verificare și validare a cererilor de înscriere.
  3. Model cerere înscriere la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii). Obs. a) Adeverința medicală se eliberează numai de cabinetele de medicina muncii; b) Față de anii anteriori, pe lângă cazier mai este necesar și certificatul de integritate comportamentală, eliberat de aceeași instituție.
  4. Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul.
  5. Model declaraţie pe proprie răspundere.
  6. Model adeverință statut post pentru cadrele didactice angajate pe durata viabilității postului, participante la concurs.
  7. Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului.(în curs de actualizare).

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro