Concursul judeţean / testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2018

  1. Rezultatele finale, după contestații, obținute de candidații calificați. Rezultatele finale, după contestații, obținute de candidații fără studii corespunzătoare postului. Prima ședință publică la care participa candidații din această categorie se va desfășura în data de 31 august 2018.
  2. Rezultatele obținute de candidații calificați. Rezultatele obținute de candidații fără studii corespunzătoare postului.Eventualele contestații se pot depune în ziua de 29 august 2018 până la ora 12,00. Subiecte si bareme calificați. Subiecte si bareme necalificați.
  3. Repartiția pe săli  a candidaților calificați. Repartiția pe săli a candidaților fără studii corespunzătoare postului.
  4. Anunț privind desfășurarea probelor practice din 27 august 2018Anunţ în atenţia candidaţilor participanţi la concurs.
  5. Model cerere înscriere la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii).  Model declaraţie pe proprie răspundere.  Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Model cerere înscriere la concurs.  Pentru candidaţii care au depus dosare la concursul naţional, sesiunea 2018, înscrierea se va face telefonic(0249435986, 0765242700) în ziua de 22 august 2018. În celelalte cazuri dosarele se depun la ISJ Olt in zilele de 23 și 24 august 2018. Probele practice/orale se susțin în data de 27 august iar proba scrisă se susţine în data de 28 august 2018, la Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” Slatina. Accesul candidaţilor în săli este permis începând cu ora 8,00, până la ora 9,00.

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro