Concursul de acordare a gradațiilor de merit- sesiunea 2018

  1. Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților validați în vederea acordării gradației de merit, după soluționarea contestațiilor. Hotărârea consiliului de administrație al I.Ș.J. Olt din 27 iulie 2018 privind redistribuirea gradațiilor rămase neutilizate.
  2. Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt din data de 17.07.2018. Contestațiile asupra punctajului acordat se pot depune în perioada 19-23.07.2018 la I.Ș.J. Olt. Rezultatele finale vor fi afișate în 27.07.2018.
  3. Anunț privind repartizarea numărului de locuri pe categorii de personal și pe discipline/domenii pentru acordarea gradației de merit, sesiunea 2018.
  4. Fise de evaluare în vederea acordării gradației de merit pentru: a) Profesori;  b) Învățători; c) Educatoare; d) Maistri instructori; e) Înv. special; f) Înv. vocațional-arte; g) Personal de conducere, îndrumare și control; h) Profesori palate și cluburi; i) Directori palate și cluburi; j) Personal didactic de predare din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar; k) Personal de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar; l) Personal didactic auxiliar.  
  5. Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018.
  6. Cerere-tip-pt.-opțiunea-înscrierii-la-concursul-pt.-gradația-de-merit
  7. Declaratie pe propria raspundere gradatii 2018

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro