Concursul de acordare a gradaţiei de merit- sesiunea 2016

  1. Anunt acordare număr gradaţii de merit.
  2. Lista finală, după soluţionarea contestaţiilor, cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor: a) Punctaje personal didactic de predare, conducere, îndrumare şi control; b) Punctaje personal didactic auxiliar.
  3. Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor: a) Punctaje personal didactic de predare, conducere, îndrumare şi control; b) Punctaje personal didactic auxiliar. Eventualele contestaţii asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul I.Ş.J. Olt în perioada 19-20 mai 2016.
  4. Metodologia  şi calendarul concursului de acordare a gradatiei de merit sesiunea 2016, anexă la OMECS nr.5557/2015
  5. Detalierea nr. de gradatii pe posturi si discipline.
  6. Fisele de evaluare cu detalierea punctajelor aferente de către comisia paritară constituită la nivelul I.Ş.J. Olt:

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro