Concurs de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 13-a

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 19, alin. (1) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, anexă la O.M.E.C.T.S. nr. 5549/06.10.2011, modificat şi completat prin O.M.E.C.T.S. nr. 4838/27.07.2012, precum şi prevederile O.M.E.N. nr. 3742/24.05.2018 privind Calendarul desfăşurării concursului de selecţie  a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2018, seria a 13-a, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt scoate la concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional un număr de 225 locuri.

Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online este http://cneme.edu.ro în perioada 31 mai – 05 iunie 2018.

Listele candidaţilor declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt şi afişate la avizierul de la sediul acestuia, situat în mun. Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu  nr. 8B, jud. Olt, în data de 06.06.2018.

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor) este următorul:

  • Miercuri – 06 iunie 2018, în intervalul orar 1000– 1500
  • Joi – 07 iunie 2018, în intervalul orar 1000– 1500
  • Vineri – 08 iunie 2018, în intervalul orar 1000– 1300
  • Luni – 11 iunie 2018, în intervalul orar 1000– 1500
  • Marți – 12 iunie 2018, în intervalul orar 1000– 1500                                                                                                                                                                           Calendarul desfăşurării concursului, metodologia de concurs, precum şi instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice se regăsesc publicate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt şi afişate la avizierul de la sediul acestuia situat în mun. Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, jud. Olt.

ANUNT

CERERE

OMECTS 5549 2011

ORDIN nr. 4838_2012

OMEN nr. 3742 din 24.05.2018 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Instructiuni de utilizare a aplicatiei informatice

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro