Completarea/ întregirea prin transfer a normei didactice a personalului didactic titular- sesiunea 2019

 1. Planificarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice.
 2. Dosarele de completare a normei didactice la nivel județean se vor primi la biroul resurse umane după următorul program: Miercuri 27.02.2019(10,30-16,00), Joi 28.02.2019(8,30-16,00), Vineri(1.03.2019)(8,30-13,30).
 3. Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de completare a normei didactice la nivelul I.Ș.J. Olt.
 4. Ședința publică de soluționare a cererilor de completare a normei didactice pentru personalul didactic titular se va desfășura joi 07 martie 2019, începând cu ora 10,00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt.
 5. Lista posturilor/catedrelor disponibile pentru etapa de completare a normei didactice(conține date în curs de actualizare).

A. La nivelul unităţii de învăţământ unde este titular cadrul didactic solicitant.

 • Model cerere completare normă adresată conducerii unităţii de învăţământ(termen de depunere 31 ianuarie 2019).
 • Model cerere întregire normă adresată conducerii unităţii de învăţământ unde se întregeşte catedra(termen de depunere 31 ianuarie 2019).

B. La nivelul I.Ş.J. Olt.

Depunerea dosarelor se desfășoară după următorul program: miercuri 27 februarie(11,00-16,00) și joi 28 februarie(8,30-15,30).

 • Model cerere completare normă adresată I.Ş.J. Olt(termen de depunere 27-28 februarie 2019).
 • Model adeverință statut pentru cadrele didactice solicitante.
 • Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2019.
 • Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.
 • Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

 

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro