Completarea/ întregirea prin transfer a normei didactice a personalului didactic titular- sesiunea 2019

  1. Ședința publică de soluționare a cererilor de completare a normei didactice pentru personalul didactic titular se va desfășura marți 07 martie 2019, începând cu ora 10,00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt.
  2. Lista catedrelor disponibile pentru etapa de completare a normei didactice(conține date în curs de actualizare).

A. La nivelul unităţii de învăţământ unde este titular cadrul didactic solicitant.

  • Model cerere completare normă adresată conducerii unităţii de învăţământ(termen de depunere 31 ianuarie 2019).
  • Model cerere întregire normă adresată conducerii unităţii de învăţământ unde se întregeşte catedra(termen de depunere 31 ianuarie 2019).

B. La nivelul I.Ş.J. Olt.

Depunerea dosarelor se desfășoară după următorul program: miercuri 27 februarie(11,00-16,00) și joi 28 februarie(8,30-15,30).

  • Model cerere completare normă adresată I.Ş.J. Olt(termen de depunere 27-28 februarie 2019).
  • Model adeverință statut pentru cadrele didactice solicitante.
  • Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2019.
  • Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.
  • Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

 

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro