Categorii

Completarea/ întregirea normei didactice/ transferul pentru restrângere cf. art. 27- sesiunea 2021

A. La nivelul I.Ș.J. Olt

 1. Ședința publică de soluționare a cererilor de completare a normei didactice va avea loc în sala de ședințe a ISJ Olt, marți 2 martie 2021, începând cu ora 10,00.
 2. Lista punctajelor dosarelor cadrelor didactice participante la etapa de completare a normei didactice, sesiunea februarie 2021.
 3. Dosarele candidaților participanți la etapa de completare a normei didactice la nivelul județului se depun la compartimentul managementul resurselor umane în zilele de vineri(19 februarie, în intervalul orar 10-14) respectiv luni(22 februarie, în intervalul orar 11-15).
 4. Lista catedrelor disponibile pentru etapa de completare a normei didactice la nivel de județ(conține date în curs de actualizare).
 5. Lista cadrelor didactice titulare pentru s-a aprobat transferul pentru restrângere de activitate în condițiile art. 27, alin.(1,2) din Metodologia-cadru.
 6. Lista cadrelor didactice angajate pe durata viabilității postului pentru care s-a aprobat întregirea normei didactice.
 7. OME nr. 3165/21.01.2021 privind modificarea Metodologiei- cadru.
 8. Model cerere completare normă I.Ș.J. Olt.
 9. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic.
 10. Precizări privind desfășurarea etapei.
 11. Anexele 4-12 ale Metodologiei privind evaluarea probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă(după evaluare, se vor transmite comisiei de mobilitate până la data de 25 februarie 2021).
 12. Model adeverință statut titular/debutant/angajat pe durata viabilității postului/catedrei(se va include în mod obligatoriu în dosarul depus de către fiecare candidat la ISJ Olt).

B. La nivelul unității de învățământ:

 1. Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de completare/întregire a normei didactice/ transferul pentru restrângere în baza art. 27 din OMEC nr. 5991/2020.
 2. Model cerere întregire normă(titular) respectiv model cerere de completare normă didactică (titular sau debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) şi alin. (6) din Metodologie) adresată de personalul didactic, conducerii unităţii de învăţământ unde se întregeşte/completează catedra(termen de depunere- 22 ianuarie 2021, termen de soluționare la nivel unitate- 25-26 ianuarie 2021).
 3. Model cerere transfer pentru restrângere de activitate în baza art. 27 din Metodologia-cadru. (termen de depunere 22 ianuarie 2021, termen de soluționare la nivel unitate- 1 februarie 2021).
 4. Model cerere întregire respectiv model cerere completare normă didactică adresată de personalul didactic angajat cu CIM pe durata viabilității catedrei, conducerii unităţii de învăţământ unde se  întregeşte /completează catedra (termen de depunere 22 ianuarie 2021, termen de soluționare la nivel unitate- 2-3 februarie 2021).

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro