Completarea/ întregirea prin transfer a normei didactice a personalului didactic- sesiunea 2020

Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de completare/întregire a normei didactice.

A. La nivelul unității de învățământ:

I. Întregirea normei didactice(pentru cadrele didactice titulare sau cadrele didactice angajate cu CIM pe durata viabilității postului/catedrei)

  1. Model cerere întregire normă adresată de personalul didactic titular, conducerii unităţii de învăţământ unde se întregeşte catedra(termen de depunere- 22 ianuarie 2020, termen de soluționare la nivel unitate- 22-31 ianuarie 2020).
  2. Model cerere întregire normă adresată de personalul didactic angajat cu CIM pe durata viabilității postului/catedrei, conducerii unităţii de învăţământ unde se întregeşte catedra(termen de depunere 31 ianuarie 2020, termen de soluționare la nivel unitate- 3-5 februarie 2020).

II. Completarea normei didactice(pentru cadrele didactice titulare, debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, sau cadrele didactice angajate cu CIM pe durata viabilității postului/catedrei).

  1. Model cerere completare normă la nivel unitate, adresată de către personalul didactic titular sau debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, conducerii unităţii de învăţământ (termen de depunere- 22 ianuarie 2020, termen de soluționare la nivel unitate- 22-31 ianuarie 2020).
  2. Model cerere completare normă la nivel unitate, adresată de către cadrele didactice angajate cu CIM pe durata viabilității postului/ catedrei, conducerii unităţii de învăţământ (termen de depunere- 31 ianuarie 2020, termen de soluționare la nivel unitate- 3-5 februarie 2020).

A. La nivelul I.Ș.J. Olt:

Depunerea dosarelor se desfășoară după următorul program: luni 24 februarie(10,00-16,30) și marți 25 februarie(8,30-16,30).

  1. Model cerere completare normă la nivel I.Ș.J.
  2. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2020.

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro