Categorii

Stiri si noutati

PRECIZĂRI ÎNSCRIERE GRADE DIDACTICE

Oferta educațională JA

Oferta educațională JA este disponibilă la www.jar.ro/brosura, iar înscrierea se face pe platforma https://www.jaromania.org/hub

 

Programele și proiectele Junior Achievement (JA) sunt derulate în baza parteneriatului cu Ministerul Educației și Cercetării (protocol nr. 10184/14.05.2003). Kiturile educaționale sunt oferite gratuit în format digital, electronic sau tipărit (manuale elevi, ghiduri pentru profesori și consultanți voluntari, fișe pentru activități, modele de proiecte și activități) și au acordul MEC (nr. 3637/11.10.2017) în vederea utilizării la clasă. ...cititi mai departe.

Planificare consfătuiri cadre didactice, an școlar 2021-2022

Documente atasate acestui articol:

Concursul județean de suplinire/testarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare- sesiunea 2021

 • Rezultate obținute în urma recorectării lucrărilor, ca urmare a contestațiilor depuse.
 • Rezultate calificați. Rezultate necalificați. Model contestație.
 • Lista candidaților admiși la proba scrisă(repartizarea candidaților în ordine alfabetică pe discipline de concurs și pe săli). Bareme proba scrisă.
 • Precizări privind desfășurarea etapei.
 • Lista disciplinelor la care se susține concursul județean.
 • Model cerere pentru înscrierea la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii).  Model declaraţie pe proprie răspundere. Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Candidații care nu au depuse dosare de inscriere la concursul național 2021, vor depune dosare complete  la I.Ș.J. Olt în perioada 1-2 septembrie 2021, în intervalul orar 9,00- 15,00. Candidații înscriși la concursul național 2021, se pot înscrie și la concursul județean manifestându-și intenția la tel. 0249435986.
 • Anunt în atenția candidaților, referitor la desfășurarea probei scrise.
 • ...cititi mai departe.

  Ateliere Erasmus+

  Vă recomandăm înscrierea la atelierele de mai jos  cu respectarea  condițiilor de eligibilitate.

  Atelier ParteneriatE+, parteneriat la scara mica, cross-sectorial, 14-17 septembrie, 3 ateliere concomitente  

  https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1984 ...cititi mai departe.

  Junior Achievement -surse și resurse educaționale

  Junior Achievement este cea mai mare organizaţie internaţională de educaţie economică şi antreprenorială, programele fiind urmate în 40 de țări din Europa și peste 100 din lume. ...cititi mai departe.

  Detașarea la cerere prin concurs sau concurs specific pentru anul școlar 2021-2022

 • Lista punctajelor rezultate în urma evaluării cadrelor didactice titulare în urma concursului național, sesiunea 2021, care solicită detașare la cerere.
 • Lista actualizată cu punctajele rezultate în urma evaluarii dosarelor cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific în anul școlar 2021-2022.
 • Sedința de repartizare va avea loc în data de 25.august 2021, începând cu ora 10.00, la Liceul Metalurgic Slatina
 • În atenția cadrelor didactice cu statut de titular, care au fost repartizate în baza notelor obținute la concursul național din 2021: în temeiul art. 86 alin. (13)  din Metodologia de  mobilitate, își pot depune dosare pentru detașare la cerere în data de 01.09.2021. Conținutul dosarului este cel precizat în modelul de cerere anexat.
 • Model cerere de detașare prin concurs specific.
 • Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2021.
 • Lista punctajelor inițiale obținute în urma evaluării activității cadrelor didactice titulare, care au depus dosare pentru detașare la cerere în anul școlar 2021-2022
 • Conform calendarului mobilității, cadrele didactice au dreptul să depună contestații cu privire la punctajele obținute în perioada 24-25 mai 2021. Contestațiile se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Olt.
 • Etapa de detașare la cerere se va desfășura în continuare conform prevederilor calendarului mobilității. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 11-17 mai 2021, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în perioada 18-19 august 2021.
 • Extras din calendarul mobilității referitor la detașarea la cerere. Dosarele se depun în perioada 11-17 mai 2021,  în intervalul orar 10,00-15,00
 • Candidații care solicită detașarea în alt județ vor înregistra ca răspuns la solicitările menționate în formularul google atașat, cererea tip, însoțită de adeverința eliberată de unitatea de învățământ privind structura și viabilitatea postului/catedrei, scanate, în format electronic. Adeverința va fi transmisă ulterior pe e-mail la adresa de e-mail comunicată în formular.
 • Model adeverință statut titular/debutant(se va include în mod obligatoriu în dosarul depus la ISJ Olt).
 • ...cititi mai departe.

  Starea învățământului 2020 – 2021

  Campionat TENIS DE CÂMP

  Proiect SchoolModeOn

  SchoolModeOn este o platformă ce propune să dezvolte un mediu propice și modern de învățare atât de necesar elevilor din ziua de astăzi. Scopul echipei SchoolModeOn este centrat pe adaptarea modului de predare-învățare la cerințele și ritmul fiecărui elev în parte, transformând mediul online în unul prielnic dezvoltării personale, dar și profesionale, prin intermediul unei strategii de învățare formativă. De asemenea, platforma facilitează integrarea directă a părinților în procesul didactic. Astfel, elevii au acces la o paletă largă de materiale simplificate și diversificate pentru numeroase discipline studiate astăzi în școli, dar și la sesiuni de mentorat, cu scopul de a oferi o pregătire individuală completă și interactivă. ...cititi mai departe.

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro