Stiri si noutati

Atentionare meteo

Documente atasate acestui articol:

Atentionare meteo

Documente atasate acestui articol:

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2019

 • Repartizarea disciplinelor pe centre de concurs, pentru proba scrisă a concursului din 17 iulie 2019.
 • Lista candidaților ale căror dosare de înscriere au fost invalidate ca urmare a verificărilor efectuate de către comisia de mobilitate a ISJ Olt.
 • Planificarea inspectiilor la clasă/probelor practice, actualizată cu Educație Fizică și disciplinele sportive de specialitate. Planificarea inspecțiilor la clasa pentru Istorie, Geografie, discipline socio-umane. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos :    a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt, împreună cu declarațiile tip(model atașat) ale profesorilor evaluatori, completate o singură dată.
 • Anunț privind validarea fișelor de înscriere.
 • Model cerere înscriere la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii). Model declaraţie pe proprie răspundere.  Fisa de înscriere la concurs. Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Dosarele se depun la I.Ș.J. Olt în perioada 23-29 mai 2019, în intervalul orar 9,00- 15,30.
 • Precizări metodologice privind desfășurarea concursului.
 • Lista posturilor/catedrelor vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
 • Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată(actualizată la data de 3 iunie 2019).
 • ...cititi mai departe.

  Atenționare Meteo

  Documente atasate acestui articol:

  CONCURS JUDEȚEAN DE PROIECTE WEBQUEST-2019

  Concursul Județean de Proiecte WebQuest – disciplinele Științe – ”INTERDISCIPLINARITATE PENTRU O ȘCOALĂ ACTIVĂ”, ediția a VII-a, se va desfăşura pe data de 14 iunie 2019, ora 13, în sala de festivități a Liceului Tehnologic “Petre S. Aurelian”, Slatina. Fişa de înscriere a elevilor se trimite la adresa de e-mail: danielapetru1968@gmail.com. În ziua concursului veți prezenta tabelul cu elevii participanți, semnat şi ştampilat de directorul unității de învățământ. Data limită pentru înscriere este 12 iunie 2019. Profesori coordonatori: Dumitra Mirela și Petru Daniela. ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Avertizare meteo

  Documente atasate acestui articol:

  „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI – CRED” – Selecție cadre didactice din învățământul primar în vederea participării la cursuri de formare

  Selecție cadre didactice din învățământul primar din județele DOLJ, GORJ, MEHEDINȚI, OLT, VÂLCEA, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”. Formare nivel II – învățământ primar”, acreditat de Casa Corpului Didactic Olt în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”. ...cititi mai departe.

  Avertizari meteo

  Documente atasate acestui articol:

  Tabara sociala -DJST Olt

  In atentia doamnelor si domnilor directori
  DJST Olt a alocat pentru perioada vacantei de vara un numar de 15 locuri gratuite in tabere sociale pentru si un cadru didactic insotitor,pentru elevii cu un venit mediu lunar pe membru de familie de pana la 50% din salariul minim brut pe economie. Elevii pot depune la ISJ Olt dosarul pana pe data de 12 iunie 2019,dosar ce trebuie sa contina:
  cerere tip -anexa 1
  documnete care atesta faptul ca elevul are venit mic
  adeverinta de elev de la scoala si media pe ultimul an la invatatura si purtare, la purtare este obligatorie media 10,
  acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal-anexa 3 pentru cei sub 18 ani,anexa4-pentru cei de18 ani sau peste 18 ani plus insotitorul grupului.
  declaratie pe propria raspundere a insotitorului de grup. ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Atentionare meteo

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro