Stiri si noutati

Nr locuri alocate elevilor rromi la admitere

Documente atasate acestui articol:

TEL VERDE

Documente atasate acestui articol:

ADMITERE CONVERSIE CADRE DIDACTICE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 2020-2021

Documente atasate acestui articol:

Pretransferul la cerere al personalului didactic titular- sesiunea 2020

Lista punctajelor finale, după soluționarea contestațiilor. Lista cadrelor didactice care au depus dosare de transfer in alte judete. Anunț privind orarul desfășurării ședinței publice de soluționare a cererilor de pretransfer din 11 iunie 2020. Lista conținând punctajele cadrelor didactice care solicită pretransferul la cerere.

Notă: Eventualele contestații ale cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate, ...cititi mai departe.

Precizări referitoare la gradele didactice aflate în derulare 2019-2020

Precizări referitoare la gradele didactice aflate în derulare 2019-2020

În perioada 9-12 iunie 2020, cadrele didactice din județul Olt care finalizează gradul didactic II și gradul didactic I în sesiunea august 2020, sunt rugate să aducă la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt, adeverințele de vechime și adeverințele cu calificativele obținute în ultimii ani școlari. Aceste adeverințe sunt necesare completării dosarelor de înscriere la aceste grade didactice (conform metodologiei în vigoare). Adeverințele pot fi aduse la biroul ,,Perfecționare” sau la secretariatul inspectoratului în intervalul orar 9.00-15.00 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

ORDIN nr. 4303 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Documente atasate acestui articol:

ORDIN nr. 4.421 din 29 mai 2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, în anul școlar 2019-2020 EMITENT MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 mai 2020

Acreditare Erasmus+, 2020

Apelul pentru acreditari Erasmus+ a fost lansat. Îl gasiti aici: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/783

Ne pregatim deja pentru noul program Erasmus+, 2021 – 2027. ...cititi mai departe.

Ghidul absolventului de clasa a VIII-a, pentru anul școlar 2020-2021, Anexa 4-Metodologia de organizare și desfașurarea probe de aptitudini, Anexa 3-Verificare competente lingvistice

Documente atasate acestui articol:

Transmiterea online a dosarelor candidaților pentru înscrierea la studii postliceale și universitare – pentru instituții.

Având în vedere faptul că Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a operaționalizat și în format online, prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), procedurile  de recunoaștere a actelor de studii obținute în străinătate, precum și dispozițiile OMEC nr. 3309/21.02.2020 pentru modificarea și completarea Anexei la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.346 din 7 septembrie 2011 care prevăd obligația recunoașterii actelor de studii obținute în străinătate în vederea admiterii la studii postliceale, vă transmitem un tutorial privind modul de transmitere online a dosarelor – prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe). ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro