Categorii

Stiri si noutati

Programarea inspecțiilor de specialitate la Examenul Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2022

Rezultate_proba de interviu_16.11.2021

Rezultatele obținute la proba de evaluare a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt în data de 16.11.2021. ...cititi mai departe.

Calendarul cercurilor pedagogice ale Inspectoratului Școlar Județean Olt. An școlar 2021/2022, semestrul I, 15.11-19.11.2021

Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2022-2023. Pe site-ul MEC a fost publicat Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021. Metodologie mobilitate personal didactic 2021-2022. Metodologie concurs ocupare posturi la nivelul unității de învățământ. Legea nr. 185/20.08.2020. Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. OMEC nr. 4549/17.06.2020 privind suspendarea pe toată durata stării de alertă, a activităților privind mobilitatea personalului didactic. Pe site-ul MEC a fost publicată actualizarea calendarului mobilității personalului didactic. Precizări privind constituirea normei de predare în anul școlar 2020-2021.

Structura ...cititi mai departe.

Reconfirmări_Membrii Consiliului consultativ, pe compartimente_2021

Reconfirmări_Membrii Consiliului consultativ, pe compartimente_2021

Locuri libere_Selecție membri CC ai Inspectoratul Școlar Județean Olt, pe discipline

Locuri libere_Selecție membri CC ai Inspectoratul Școlar Județean Olt, pe discipline

InfoCons – protecția consumatorilor

În contextul pieței unice europene, cât și a promovării drepturilor și obligațiilor cetățenilor europeni în domeniul protecției consumatorilor și a drepturilor cetățenești, InfoCons – Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România, derulează ...cititi mai departe.

P.O. privind stabilirea CDȘ la nivelul unității școlare și avizarea proiectelor de programe pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii pentru anul școlar 2022/2023

Definitivat_2022_Rezultatele verificării dosarelor de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ,sesiunea 2022

Rezultate finale sesiune specială concurs directori_directori adjuncți

Rezultate finale sesiune specială concurs directori_directori adjuncți

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro