Stiri si noutati

Completarea/ întregirea normei didactice/ transferul pentru restrângere cf. art. 27- sesiunea 2021

A. La nivelul I.Ș.J. Olt

  1. OME nr. 3165/21.01.2021 privind modificarea Metodologiei- cadru.
  2. Model cerere completare normă I.Ș.J. Olt.
  3. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic.
  4. Precizări privind desfășurarea etapei.
  5. Anexele 4-12 ale Metodologiei privind evaluarea probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă(după evaluare, se vor transmite comisiei de mobilitate până la data de 25 februarie 2021).
  6. Model adeverință statut titular/debutant/angajat pe durata viabilității postului/catedrei(se va include în mod obligatoriu în dosarul depus de către fiecare candidat la ISJ Olt).

B. La nivelul unității de învățământ:

Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de completare/întregire a normei didactice/ transferul pentru restrângere în baza art. 27 din OMEC nr. 5991/2020. Model cerere întregire normă(titular) respectiv

model ...cititi mai departe.

[Consultare publică] Proiectele metodologiilor de organizare a programului „A doua șansă” pentru învățământul primar și învățământul secundar inferior

 În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, cod SMIS 118327, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, este prevăzută o subactivitate dedicată revizuirii metodologiilor, planurilor-cadru și programelor școlare pentru programul A doua șansă. ...cititi mai departe.

Repartizare metodiști Gradul didactic I, seria 2022-2024, Gradul didactic II, seria 2021-2023

Documente atasate acestui articol:

Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei functii contractuale vacante de sofer, gradul I, studii medii/profesionale

Documente atasate acestui articol:

Apel al Comisiei Europene pentru proiecte privind protejarea mediului

Comisia Europeană a lansat un apel public, adresat acelor școli și universiăți care au fost sau sunt implicate în proiecte cu tematică legată de dezvoltarea durabilă, protejarea mediului, combaterea efectelor schimbărilor climatice (sau subiecte similare); cei vizați sunt invitați să descrie ce au realizat concret în acele proiecte, ca un prim pas spre dezvoltarea unei platforme de schimb de bune practici și, astfel, să își exprime angajamentul de a continua să contribuie la realizarea neutralității climatice și promovarea dezvoltarii durabile.  Apelul este deschis până la data de 31 ianuarie a.c., fiind disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EducationForClimateCoalitionSurvey2020 ...cititi mai departe.

ORDIN nr. 3.090 din 8 ianuarie 2021 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

https://vaccinare-covid.gov.ro/

Selecție grup țintă proiect CRED

Adresa Sud Vest-Oltenia_08.01.2020 privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – formare nivel II, învățământ primar și învățământ gimnazial. ...cititi mai departe.

CNEME_seria 17_Rezultate evaluare dosare

Selecție parteneri VET – KA202

Fundația WorldSkills Romania desfășoară proiectul  Erasmus+, KA202, ”Exchange of Good Practices in the Implementation of VET competitions” și este în căutarea a patru școli partenere VET. ...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro