Categorii

Management instituțional

Lista finală a candidaților admiși/respinși la etapa de evaluare a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct-2021

Lista candidaților admiși/respinși la etapa de evaluare a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct-2021

În data de 1 octombrie 2021, în intervalul orar 8:00 – 14:00, se pot depune solicitări de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică, conform art. 9, alin. 4 din O.M.E. nr. 4597/2021 și a Anexei nr. 1 la O.M.E. nr. 5195/2021 privind calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Concurs functii director – director adjunct 2021

Inspectoratul Școlar Județean Olt anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Olt.
Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, modificată și completată prin Ordinul ministrului educației nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Starea învățământului 2020 – 2021

Tabel nominal cu directorii/directorii adjuncți din unitățile școlare ale județului Olt, numiți prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2021-2022

Documente atasate acestui articol:

Detașare în interesul învățământului pe funcțiile de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt

 • Anunț privind informarea directorilor și directorilor adjuncți, precum și a cadrelor didactice interesate să ocupe o funcție de conducere prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2021-2022
 • Procedură operațională privind numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt, în anul școlar 2021-2022
 • Calendarul procedurii de detașare în interesul învățământului pe funcțiile de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt
 • Lista posturilor de director/director adjunct vacante în anul școlar 2021-2022
 • Model acord privind numirea prin detașare în interesul învățământului în funcția de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt
 • Model cerere de solicitare detașare în interesul învățământului pentru ocuparea unei funcții de director/director adjunct într-o unitate de învățământ preuniversitar din județul Olt, în anul școlar 2021-2022
 • Important! Cererea și acordul vor fi depuse la secretariatul ISJ Olt în intervalul specificat sau transmise electronic la adresa secretariat@isjolt.ot.edu.ro iar dosarul de candidatură va fi încărcat aici.
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro