Informare și comunicare publica

Concurs de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional

Calendarul concursurilor școlare județene, an școlar 2019 – 2020

Pensionare/menținere ca titular peste vârsta de 65 de ani – 2020

 • Precizări privind condițiile de pensionare respectiv de continuare a activității ca titular după împlinirea vârstei de 65 de ani.
 • Model opțiune de continuare a activității- femei, care îndeplinesc condițiile legale de pensionare și solicită continuarea activității ca titular până la împlinirea vârstei de 65 ani.
 • Model cerere de menținere în activitate ca titular, după împlinirea vârstei de 65 de ani.
 • Model adresa către ISJ privind acordul/refuzul conducerii unității de învățământ pentru continuarea activității după împlinirea vârstei de 65 de ani.
 • Model adresă de comunicare către solicitant, a acordului/refuzului conducerii unității asupra cererii de menținere în activitate.
 • ...cititi mai departe.

  Membrii Consiliului consultativ la disciplina învățământ primar, an școlar 2019 – 2020

  Metodiști compartiment învățământ primar, an școlar 2019 – 2020

  Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în cadrul proiectului CRED

  În vederea atingerii rezultatelor de proiect din Cererea de finanțare, Casa Corpului Didactic Olt organizează selecţie  pentru experți formatori învățământ gimnazial, în cadrul proiectului  „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. ...cititi mai departe.

  Cercuri pedagogice învățământ primar

  „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” – consultare publică

  Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și  Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. ...cititi mai departe.

  Rezultate contestații selecție membri ai CC pe discipline

  Procedura nr.38591/03.10.2019 privind echivalarea şi acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro