Descentralizare și management instituțional

Certificatul Lingvistic European 2021 – Apel pentru depunerea de candidaturi

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) vă invită și în acest an să trimiteți spre evaluare un proiect care se adresează predării/învățării limbilor străine, indiferent de contextul și de vârsta celor care învață/predau și indiferent de sursa de finanțare, prin completarea formularului de candidtură. ...cititi mai departe.

Documente necesare echivalării studiilor absolvite în străinătate

Documente atasate acestui articol:

Definitivat-2021- Completare dosare- Examen național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021

Către

Toate unităţile  de învăţământ preuniversitar din judeţul Olt

În atenția

 • Doamnei/ Domnului Director
 • Candidaţilor înscrişi la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2021

Referitor la:  completare dosare, validare date din aplicaţia electronică ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Olt și a candidaților ce finalizează gr.I și gr.II în anul școlar 2020-2021

Directorii unităților de învățământ vor transmite inspectoratului școlar până pe 7 iunie / 18 iunie documentele din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic ce finalizează în anul școlar 2020-2021 gradul II, gradul I și aprecierile anuale/calificativele anuale pentru ultimii doi ani școlari/ ultimii trei ani școlari . ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Anunț pregătire gradul didactic II, anul școlar 2020-2021- Universitatea din Craiova

Documente atasate acestui articol:

Detașarea în interesul învățământului a personalului didactic titular- an școlar 2021-2022

 • Precizari privind organizarea și desfășurarea etapei.
 • Acord detașare.(se înregistrează la unitatea de învățământ primitoare, în perioada 11- 17 mai sau în perioada 6-10 septembrie 2021).
 • Model solicitare unitate primitoare adresată cadrului didactic.
 • Model adeverință statut post.(se completează de unitatea de unde pleacă prin detașare cadrul didactic).
 • Candidații titulari în alt județ sau în municipiul București, propuși pentru detașare în interesul învățământului în județul Olt, vor transmite la Inspectoratul Școlar Județean Olt, adeverința eliberată de inspectoratul școlar al județului municipiului București de luare în evidență a solicitării de detașare.
 • Anexa cuprinzând lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului va fi transmisă de directorii unităților de învățământ către Inspectoratul Școlar Județean Olt, până la data de 11 iunie 2021,  la adresa: https://forms.gle/AGMcfB2yQQskDLaA8
 • Dosarele cuprinzând documentele specificate în precizările privind desfășurarea etapei vor fi înregistrate de candidați la Inspectoratul Școlar Județean Olt, în perioada 11- 17 mai 2021, la compartimentul Managementul Resurselor Umane, în intervalul orar 10.00-14-00
 • ...cititi mai departe.

  ANUNȚ – ORGANIZAREA GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA 2021, UNIVERSITATEA DIN ORADEA

  Documente atasate acestui articol:

  Repartizarea cadrelor didactice participante la concursurile naționale, sesiunile 2015-2020

 • Model  cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate, care au participat la concursul din anii menționați şi au obţinut cel puţin media/nota 7,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 7/5 la concursuri de titularizare.
 • Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2020, 2019, 2018 și se completează de cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2020, 2019 sau 2018 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
 • Dosarele se depun în perioada 11-17 mai 2021,  în intervalul orar 10,00-15,00, la biroul managementul resurselor umane. 
 • Precizări metodologice(extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022).
 • ...cititi mai departe.

  Săptămâna Europeană a Tineretului, ediția a X-a, 2021

  Săptămâna Europeană a Tineretului (SET) este un eveniment organizat la fiecare doi ani în întreaga Europă, SET își propune să aducă în prin plan subiectele relevante pentru tineri, oportunitățile Uniunii Europene și poveștile de succes din domeniul tineretului prin organizarea de evenimente în toate țările participante la programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Săptămâna Europeană a Tineretului este o ocazie de a celebra și promova activitățile de tineret. ...cititi mai departe.

  Adresă Departamentul de Formare a Profesorilor din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității din București

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro