Managementul resurselor umane

Repartizări în timpul anului şcolar 2015-2016

În cadrul acestui subiect, vor fi afişate în timp real, repartizările posturilor/catedrelor vacante/rezervate apărute în timpul anului şcolar 2015-2016. Eventualele contestaţii referitoare la repartizările efectuate în cadrul comisiei de mobilitate a I.Ş.J. Olt se vor putea depune la compartimentul managementul resurse umane al I.Ş.J. Olt, în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea repartiţiei, în conformitate cu prevederile art.106 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din anul şcolar 2015-2016, anexă la OMEN nr. 4895/2014. ...cititi mai departe.

Posturi vacante_rezervate_apărute pe parcursul anului școlar

ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR UNITĂȚILOR ȘCOLARE

În folderele atașate găsiți documentația necesară publicării și ocupării prin concurs a posturilor apărute pe parcursul anului școlar 2015-2016 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor organizat la nivel judeţean

Lista posturilor disponibile pentru sedinta comisiei de mobilitate a ISJ Olt din data de 10.09.2015.

1.   Rezultate contestații

2.  Rezultate obținute la examenul pentru ocuparea posturilor/catedrelor, de catre cadre didactice cu studii necorespunzătoare (NECALIFICAȚI)  ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Repartizarea candidaţilor participanţi la concursul de titularizare- sesiunea 2015, 2014/2013, 2012, 2009-2011

Şedinţa publică din data de 9 septembrie 2015 va avea loc în sala de festivități a Colegiului Național “Ion Minulescu” Slatina. Pentru detalii cititi aici. Lista actualizată a posturilor se poate descarca de . ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Detașarea personalului didactic titular în anul școlar 2015-2016

Ședința publică de soluționare a cererilor de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată și de detașare la cerere va avea loc în sala de festivități a Colegiului Național “Ion Minulescu” Slatina, începând cu ora 9,00. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2015-2016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

1. Precizări legislative((Extras din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, anexă la O.M.E.N. nr. 4895/10.11.2014). ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar- sesiunea 2015

II. PROBA SCRISĂ DIN 15 IULIE 2015

1. Lista finală, după soluţionarea contestațiilor, cuprinzând rezultatelor candidaților participanți la proba scrisa a concursului(afișată astăzi 24 iulie 2015) poate fi vizualizată aici sau se poate descărca de aici.   ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Gradaţii de merit 2015

Lista finală a punctajelor, după soluţionarea contestaţiilor şi rezultatele concursului pentru acordarea gradatiei de merit, sesiunea 2015, validate în consiliul de administraţie al ISJ Olt din 27 mai 2015: ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

1. Anunt privind desfășurarea ședinței publice din data de 5 mai 2015, la C.N. “Ion Minulescu” Slatina.

2. Precizări generale.

3. Model cerere privind titularizarea cf. art. 253 din Legea nr.1/2011, adresată I.Ș.J. Olt. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2015

1. Anunț  privind desfășurarea ședinței publice de pretransfer consimțit din data 17. 04.2015

2.Lista finala a punctajelor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro