Managementul resurselor umane

Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor organizat la nivel judeţean

Lista posturilor disponibile pentru sedinta comisiei de mobilitate a ISJ Olt din data de 10.09.2015.

1.   Rezultate contestații

2.  Rezultate obținute la examenul pentru ocuparea posturilor/catedrelor, de catre cadre didactice cu studii necorespunzătoare (NECALIFICAȚI)  ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Repartizarea candidaţilor participanţi la concursul de titularizare- sesiunea 2015, 2014/2013, 2012, 2009-2011

Şedinţa publică din data de 9 septembrie 2015 va avea loc în sala de festivități a Colegiului Național “Ion Minulescu” Slatina. Pentru detalii cititi aici. Lista actualizată a posturilor se poate descarca de . ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Detașarea personalului didactic titular în anul școlar 2015-2016

Ședința publică de soluționare a cererilor de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată și de detașare la cerere va avea loc în sala de festivități a Colegiului Național “Ion Minulescu” Slatina, începând cu ora 9,00. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2015-2016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

1. Precizări legislative((Extras din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, anexă la O.M.E.N. nr. 4895/10.11.2014). ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar- sesiunea 2015

II. PROBA SCRISĂ DIN 15 IULIE 2015

1. Lista finală, după soluţionarea contestațiilor, cuprinzând rezultatelor candidaților participanți la proba scrisa a concursului(afișată astăzi 24 iulie 2015) poate fi vizualizată aici sau se poate descărca de aici.   ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Gradaţii de merit 2015

Lista finală a punctajelor, după soluţionarea contestaţiilor şi rezultatele concursului pentru acordarea gradatiei de merit, sesiunea 2015, validate în consiliul de administraţie al ISJ Olt din 27 mai 2015: ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

1. Anunt privind desfășurarea ședinței publice din data de 5 mai 2015, la C.N. “Ion Minulescu” Slatina.

2. Precizări generale.

3. Model cerere privind titularizarea cf. art. 253 din Legea nr.1/2011, adresată I.Ș.J. Olt. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2015

1. Anunț  privind desfășurarea ședinței publice de pretransfer consimțit din data 17. 04.2015

2.Lista finala a punctajelor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2015

    Anunt privind desfăşurarea şedinţei publice din 17 martie 2015.

1. Lista punctajelor cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Completarea normei didactice la nivelul I.Ș.J. Olt- sesiunea 2015

Anunt referitor la sedinta publica din 23 februarie 2015.

1. Precizari referitoare la completarea normei didactice de predare/invatare/evaluare pentru cadrele didactice titulare, la nivelul ISJ Olt ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro