Managementul resurselor umane

Concursul de acordare a gradaţiei de merit- sesiunea 2016

 1. Anunt acordare număr gradaţii de merit.
 2. Lista finală, după soluţionarea contestaţiilor, cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor: a) Punctaje personal didactic de predare, conducere, îndrumare şi control; b) Punctaje personal didactic auxiliar.
 3. Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor: a) Punctaje personal didactic de predare, conducere, îndrumare şi control; b) Punctaje personal didactic auxiliar. Eventualele contestaţii asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul I.Ş.J. Olt în perioada 19-20 mai 2016.
 4. Metodologia  şi calendarul concursului de acordare a gradatiei de merit sesiunea 2016, anexă la OMECS nr.5557/2015
 5. Detalierea nr. de gradatii pe posturi si discipline.
 6. Fisele de evaluare cu detalierea punctajelor aferente de către comisia paritară constituită la nivelul I.Ş.J. Olt:
Fisa_personal_conducere_indrumare_si_control Fisa_educatoare Fisa_invatatori

Fisa_profesori ...cititi mai departe.

Anunț referitor la posturile scoase la concurs

Anunț privind data și locația desfășurării examenului pentru ocuparea posturilor de Inspector Școlar General Adjunct din cadrul I.Ș.J. Olt si a celui de Director a Casei Corpului Didactic Olt. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare- sesiunea 2016

 •  Şedinţa publică de repartizare a candidaţilor în baza art. 253 din Legea nr.1/2011, va avea loc în data de joi 5 mai 2016, începând cu ora 9,30, în sala de şedinţe a I.Ş.J. Olt.
 • Model cerere adresată Inspectorului şcolar general al I.Ş.J. Olt.
 • Precizări referitoare la desfăşurarea etapei.
 • ...cititi mai departe.

  Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2016-2017, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

  1.  Model cerere continuitate.
  2. Precizări privind continuitatea la suplinire.

  Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2016

  1. Şedinţa publică de soluţionare a cererilor de pretransfer se va desfăşura în data de 22 aprilie 2016, începând cu ora 9,00 în sala de şedinţe a Colegiului Naţional “Ion Minulescu” Slatina.
  2. Lista finală, după soluţionarea contestaţiilor, conţinând punctajelor cadrelor didactice participante la sesiunea de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, sesiunea 2016.
  3. Tabel nominal cu rezultatele obținute la probele practice.
  4. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate disponibile pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ(titularizare.edu.ro/2016) sau varianta in excel ce se poate descarca de aici.
  5. Lista  condiţiilor specifice stabilite de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi avizate de comisia de mobilitate a ISJ Olt, în vederea ocupării posturilor didactice/catedrelor în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.
  6. Dosarele de pretransfer se vor depune la biroul resurse umane, în perioada 25-30 martie 2016 după următorul program:

  – Vineri 25 martie: 8,30- 13,30

  – Luni 28 martie: 10,00- 15,30

  – Marti 29 martie: 8,30- 16,00

  – Miercuri 30 martie: 8,30- 15,30 ...cititi mai departe.

  Completarea normei didactice la nivelul I.Ș.J. Olt

 • Şedinţa publică de soluţionare a cererilor de completare a normei didactice se va desfăşura în data de 23.02.2016, după următorul program:
  DISCIPLINA INTERVAL ORAR
  LIMBA SI LITERATURA ROMANA- LIMBI MODERNE 13,00-14,00
  MATEMATICA, INFORMATICA, FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE 14,00-14,30
  ISTORIE, GEOGRAFIE, DISCIPLINE SOCIOUMANE 14,30- 15,00
  EDUCATIE FIZICA SI SPORT, RELIGIE, EDUCATIE MUZICALĂ, DISCIPLINE TEHNOLOGICE 15,00- 15,30
 • Model cerere de completare a normei didactice la nivelul unității de învățământ. Se completează la nivelul unității de învățământ în perioada constituirii proiectului de încadrare.
 • Model cerere de completare a normei didactice la nivelul I.Ș.J. Olt. Se completează și se depune împreună cu actele menționate, în perioada 17-19 februarie 2016 de către cadrele didactice pentru care a fost soluționată completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată la nivelul unității și de cadrele didactice cărora nu li s-a aprobat completarea normei didactice la nivelul unității.
 • Fisa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2016.
 • Adeverinţă privind statutul postului/catedrei.
 • Lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate comunicate de unitatile de invatamant pana la data de 16.02.2016, poate fi consultata la adresa web  de aici.
 • ...cititi mai departe.

  Revizuirea deciziilor personalului didactic titular- 2016

 • Model cerere revizuire document numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular.
 • Adresa I.Ș.J. Olt privind procedurile de revizuire a documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular.
 • ...cititi mai departe.

  Constituirea proiectului de încadrare- 2016-2017

 • Adresa I.S.J. Olt nr. 20/05.01.2016 privind activităţile referitoare la mobilitatea personalului didactic desfăşurate la nivelul unităţilor de învăţământ în perioada 11 ianuarie- 5 februarie 2016
 • Fisa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2016.
 • Planificarea prezentării documentelor prevăzute în anexele 2-8 ale proiectului de încadrare 2016, în cadrul comisiei de mobilitate a I.Ş.J. Olt, de către directorii unităţilor de învăţământ. În cazuri justificate, documentele solicitate pot fi prezentate în perioada 9-12 februarie 2016.
 • Cererea privind întregirea normei didactice adresată conducerii unităţii de învăţământ. Termen de depunere- până la 25 ianuarie 2016.
 • ...cititi mai departe.

  Repartizări în timpul anului şcolar 2015-2016

  În cadrul acestui subiect, vor fi afişate în timp real, repartizările posturilor/catedrelor vacante/rezervate apărute în timpul anului şcolar 2015-2016. Eventualele contestaţii referitoare la repartizările efectuate în cadrul comisiei de mobilitate a I.Ş.J. Olt se vor putea depune la compartimentul managementul resurse umane al I.Ş.J. Olt, în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea repartiţiei, în conformitate cu prevederile art.106 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din anul şcolar 2015-2016, anexă la OMEN nr. 4895/2014. ...cititi mai departe.

  Posturi vacante_rezervate_apărute pe parcursul anului școlar

  ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR UNITĂȚILOR ȘCOLARE

  În folderele atașate găsiți documentația necesară publicării și ocupării prin concurs a posturilor apărute pe parcursul anului școlar 2015-2016 ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro