Managementul resurselor umane

Repartizarea candidaţilor participanţi la concursul de titularizare- sesiunile 2010-2016

 • Anunţ important: În data de 5 ianuarie 2017, în sala de şedinţe a I.Ş.J. Olt, începând cu ora 10,00 se va desfăşura repartizarea candidaţilor pe posturi/catedre/ore devenite disponibile ca urmare a numirii în funcţiile de director/director ajunct la unităţi de învăţământ din judeţul Olt.
 • Lista posturilor disponibile pentru sedinta din 15.09.2016, care se va desfăşura la Colegiul Naţional “Ion Minulescu” Slatina, începând cu ora 9,30.
 • Lista posturilor disponibile pentru sedinta din 09.09.2016. Sedinta se va desfasura dupa programul zilei de 08.09.2016.
 • Planificarea şedinţei publice din 08.09.2016. Lista posturilor disponibile pentru şedinţa publică.
 • Lista posturilor disponibile pentru şedinţa publică din 2 septembrie 2016 în format excel poate fi vizualizată aici;  planificarea şi detaliile acesteia se pot descărca de aici.
 • Lista posturilor disponibile pentru şedinţa publică din 26 august 2016 în format excel poate fi vizualizată aici;  planificarea şi detaliile acesteia se pot descărca de aici.
 • Lista posturilor didactice disponibile pentru ședința publică din 19.08.2016 poate fi vizualizată aici sau poate fi descarcata in format excel de aici.
 • Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul din sesiunea 2016 va avea loc  în şedinţa publică din 19 august 2016, organizată la Colegiul Naţional “Ion Minulescu” Slatina, conform planificării ce se poate descarca de aici.
 • Model cerere pentru încadrare în baza mediilor peste 5,00 de la concursurile naționale sesiunile 2015 sau 2014.  Model cerere pentru încadrare în baza mediei peste 5,00 de la concursul național sesiunea 2013. Cererile se depun la ISJ Olt în perioada 16-17 august 2016, în intervalul 9,00-15,30.
 • Precizări privind organizarea ședințelor publice din perioada 19 august-9 septembrie 2016.
 • ...cititi mai departe.

  Concursul pentru acordarea gradației de merit- sesiunea 2017

 • Metodologia de acordare a gradatiei de merit aprobată prin O.M.E.N.C.S. nr.6161/22.12.2016(include în anexa 1 calendarul activităților concursului).
 • ...cititi mai departe.

  ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE CONSILIUL CONSULTATIV LA COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

  În urma aplicării procedurilor de selecție pentru formarea consiliului consultativ, au fost declarate admise următoarele cadre didactice:

  Prof. dr. ing.  MARIAN CROITORU ...cititi mai departe.

  CONCURS ÎNCADRARE LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE

  În vederea realizării încadrării pe posturile/catedrele/orele rămase neocupate sau apărute în timpul anului școlar puteți descărca elementele de legislație, machetele, tipurile de decizii de aici. ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor organizat la nivel judeţean, sesiunea 2016

 • Lista posturilor disponibile pentru sedinta din 09.09.2016. Sedinta se va desfasura dupa programul zilei de 08.09.2016.
 • Rezultatele obtinute de candidatii participanti la proba scrisă(calificaţi). Eventualele contestaţii se pot depune la compartimentul managementul resurselor umane astăzi 06.09.2016 până la ora 18,00 sau in 07.09.2016 până la ora 12,00. Afisarea rezultatelor finale se va face în data de 07.09.2016 iar repartizarea candidaţilor în data de 09.09.2016.
 • Subiectele și baremele de la concurs pot fi descărcate de aici.
 • Repartiția pe săli a candidaților participanți la proba scrisă. Anunţ în atenţia candidaţilor.
 • Model cerere tip de înscriere la concurs. Dosarele de concurs se vor depune la I.Ş.J. Olt după următorul program:Luni 29 august 2016: 9,00-14,00; Marţi 30 august 2016: 9,00-14,00.
 • Programele de concurs se pot accesa aici. Modele de subiecte se pot descărca de aici.
 • Concursul se va desfăşura la Colegiul Tehnic “Alexe Marin” Slatina în data de 5 septembrie 2016. Accesul candidaţilor în săli este permis între orele 8,00-9,00. Candidaţi care nu au susţinut proba practică(pentru posturi a căror ocupare necesită promovarea acesteia)  la concursul de titularizare 2016, o vor susţine în data de 1 septembrie 2016.
 • BAREME EXAMEN NECALIFICAȚI
 • REZULTATE CONTESTATII
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Detaşarea personalului didactic titular în anul şcolar 2016-2017

 • Lista posturilor disponibile pentru sedinta din 09.09.2016. Sedinta se va desfasura dupa programul zilei de 08.09.2016.
 • Planificarea şedinţei publice din 08.09.2016. Lista posturilor disponibile pentru şedinţa publică.
 • Tabel cu punctajul obținut la evaluarea dosarelor pentru detașare la cerere
 • Şedinţa publică de repartizare a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere prin concurs specific se va desfăşura în sala de festivităţi a Colegiului Naţional “Ion Minulescu” Slatina, începând cu ora 9,00. Lista actualizată a posturilor se poate descărca în format excel de aici.
 • Lista punctajelor cadrelor didactice participante la etapa de detaşare la cerere prin concurs specific.
 • Precizări referitoare la etapa de detaşare a personalului didactic titular.
 • Model de acord depus de cadrele didactice solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului.
 • Model cerere de detaşare prin concurs specific.(dosarele se depun la I.Ş.J. Olt în perioada 13-20 mai sau în mod excepţional în perioada 16-17 august 2016).
 • Fisa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2016
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Repartizarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2016-2017

  1. Model de cerere tip pentru încadrarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2016-2017.

  2. Precizări metodologice privind încadrarea în regim plata cu ora valabile în anul şcolar 2015-2016. ...cititi mai departe.

  Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2016

 • Cadrele didactice cu restrângere de activitate nesoluţionată sau aflate în situaţia de completare a normei didactice, se vor putea prezenta la toate şedinţele publice organizate pentru repartizarea candidaţilor la concursul naţional sau judeţean, cererile acestora fiind soluţionate cu prioritate. Detalii despre datele şi organizarea şedinţelor publice urmăriţi în articolul “Repartizarea candidaţilor participanţi la concursul de titularizare- sesiunile 2010-2016”.
 • Şedinţa publică de soluţionare a restrângerilor de activitate va avea loc in data de 22 martie 2016, începând cu ora 10,  la sediul ISJ Olt.
 • Lista punctajelor cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate. Contestaţiile la punctajele acordate se pot depune la ISJ Olt(compartimentul managementul resurselor umane în perioada 7-8 martie 2016)
 • Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate disponibile pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate(link spre titularizare.edu.ro) sau lista in format excel.
 • Lista condiţiilor specifice stabilite de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi avizate de comisia de mobilitate a ISJ Olt, în vederea ocupării posturilor didactice/catedrelor în etapa de transfer consimţit între unităţile de învăţământ, pentru soluţionarea restrângerii de activitate.
 • Precizări referitoare la desfășurarea etapei de transfer pentru restrângere de activitate.
 • Model cerere tip adresată I.Ș.J. Olt.
 • Model cerere tip adresată unității de învățământ.
 • Modele documente întocmite la nivelul unității de învățământ privind eliberarea acordului de transfer.
 • Model cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată, adresată I.Ș.J
 • Adeverinţă privind statutul postului/catedrei.
 • Fisa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2016.
 • ...cititi mai departe.

  Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar- sesiunea 2016

  1. Rezultatele finale după soluţionarea contestaţiilor pot fi descărcate în format excel de aici sau pot fi vizualizate aici. Repartiţia cadrelor didactice cu note peste 7,00 pe posturi didactice catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată(titularizabile) va avea loc în data de 8 august 2016 la ISJ Olt, începând cu ora 9,00.
  2. Rezultatele la concurs pot fi descărcate în format excel de aici sau vizualizate aici. Anunţ referitor la depunerea contestaţiilor.
  3. Anunţ în atenţia candidaţilor participanţi la proba scrisă a concursului din 20 iulie 2016.
  4. Repartizarea pe centre de concurs şi pe săli a candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrării scrise. În mod excepţional candidaţii absolvenţi 2016 care nu au depus încă documentele de studii vor putea participa la concurs dacă prezintă la intrarea în sală documentele menţionate.

  Repartiţie Centru nr.1- Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina

  Repartiţie Centru nr.2- Şcoala Gimnazială nr.3 Slatina

  Repartiţie Centru nr.3- Colegiul Naţional “Ion Minulescu” Slatina ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic- 2016

 • În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Adresa MENCS nr. 9206/2016 privind completarea fişei de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar începând cu anul şcolar 2016-2017.
 • Metodologia– cadru  şi calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la O.M.E.C.S. nr. 5559/27.10.2015.
 • Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016.
 • Calendarul  privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la O.M.E.C.S. nr. 5559/27.10.2015(în format excel).
 • Propunerile de planuri-cadru în învăţământul gimnazial pot fi consultate la adresa  http://www.ise.ro/consultare-publica-propuneri-de-plan-cadru-pentru-clasele-v-vii
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro