Managementul resurselor umane

Legislaţie mobilitate an şcolar 2017-2018

 • OMEN nr. 3151/31.01.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018.
 • Metodologie mobilitate personal didactic 2017-2018(include la final si calendarul mobilităţii).
 • Calendarul mobilităţii personalului didactic pentru anul şcolar 2017-2018.
 • Planuri cadru gimnaziu.  Planurile-cadru de învățământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul școlar 2017—2018, la clasa a V-a, începând cu anul școlar 2018—2019, la clasa a VI-a, începând cu anul școlar 2019—2020, la clasa a VII-a, iar din anul 2020—2021, la clasa a VIII-a. În celelelate cazuri se aplică vechile planuri cadru aprobate prin OMEC nr. 3638/2001.
 • Fişa de evaluare a cadrelor didactice participante la etapele mobilităţii personalului didactic, sesiunea 2017-2018  OMEN_3151_2017
 • Centralizator:  a) Cultura generala;    b) Invatamant special;  c) Palate si cluburi; d) Discipline tehnologice+ pregatire si instruire practica.
 • Anexe centralizator discipline tehnologice.
 • ...cititi mai departe.

  Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2017

 • Şedinţa publică de soluţionare a cererilor de transfer pentru restrângere de activitate se va desfăşura miercuri 22 martie 2017, începând cu ora 10,00, în sala de şedinţe a I.Ş.J. Olt.
 • Lista punctajelor cadrelor didactice care solicita transferul începând cu 01.09.2017.
 • Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate disponibile pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate poate fi vizualizată aici sau poate fi descărcată în format excel de aici.
 • Conditiile specifice şi grilele aferente acestora pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar din jud. Olt.
 • Lista cadrelor didactice afectate de restrângere de activitate începând cu 01.09.2017.
 • Precizări privind desfăşurarea etapei de transferare prin restrângere de activitate.
 • Model cerere adresată I.Ş.J. Olt.
 • Model cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ pentru obţinerea acordului de transfer consimţit(numai pentru posturile propuse pentru transfer consimţit între unităţile de învăţământ).
 • Model documente eliberate de conducerea unităţilor de învăţământ pentru comunicarea acordului de transfer consimţit.
 • Fişa de evaluare a cadrelor didactice participante la etapele mobilităţii personalului didactic, sesiunea 2017-2018.
 •  Model adeverinţă statut post/catedră.
 • Probele practice
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Completarea normei didactice a personalului didactic titular la nivelul I.Ș.J.

 • Şedinţa publică de soluţionare a cererilor de completare a normei didactice pentru personalul didactic titular va avea loc în sala de şedinţe a I.Ş.J. Olt, marţi 28 februarie 2017 începând cu ora 10,00.
 • Proba practică pentru ocuparea orelor disponibile de Informatică sau T.I.C. în cadrul etapei de completare de normă la nivel unitate/I.Ş.J. Olt sau de întregire a normei didactice, va avea loc luni 27.02.2017 la Colegiul Naţional “Ion Minulescu” Slatina, începând cu ora 8,00. Fisa de evaluare a probei practice.
 • Lista posturilor didactice comunicate de unităţile de învăţământ până la data de 22 februarie 2017 poate fi vizualizată aici.
 • Model cerere de completare a normei didactice la nivelul I.Ş.J. Olt. Perioada de depunere: 23-24 februarie 2017.
 • Fişa de evaluare a cadrelor didactice participante la etapele mobilităţii personalului didactic, sesiunea 2017-2018.
 • Precizări privind desfășurarea etapei de completare a normei didactice la nivelul I.Ș.J. Olt.
 •  Model adeverinţă statut post/catedră.
 • ...cititi mai departe.

  Modele documente mobilitate personal didactic 2017-2018

  1. La nivelul unităţii de învăţământ.
 •  Modele cereri întregire şi completare a normei didactice la nivelul unităţii de învăţământ. Perioada de depunere: în perioada de constituire a proiectului de încadrare până în 27 ianuarie 2017.
 • Model cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ pentru obţinerea acordului de transfer consimţit(numai pentru posturile propuse pentru transfer consimţit între unităţile de învăţământ). Perioada de depunere: 13-15 martie 2017
 • Model documente eliberate de conducerea unităţilor de învăţământ pentru comunicarea acordului de transfer consimţit.(comunicare cadre 16 martie 2017 si ISJ Olt 21 martie 2017)
 • Model adeverinţă statut post/catedră.
 • ...cititi mai departe.

  Repartizarea candidaţilor participanţi la concursul de titularizare- sesiunile 2010-2016

 • Anunţ important: În data de 5 ianuarie 2017, în sala de şedinţe a I.Ş.J. Olt, începând cu ora 10,00 se va desfăşura repartizarea candidaţilor pe posturi/catedre/ore devenite disponibile ca urmare a numirii în funcţiile de director/director ajunct la unităţi de învăţământ din judeţul Olt.
 • Lista posturilor disponibile pentru sedinta din 15.09.2016, care se va desfăşura la Colegiul Naţional “Ion Minulescu” Slatina, începând cu ora 9,30.
 • Lista posturilor disponibile pentru sedinta din 09.09.2016. Sedinta se va desfasura dupa programul zilei de 08.09.2016.
 • Planificarea şedinţei publice din 08.09.2016. Lista posturilor disponibile pentru şedinţa publică.
 • Lista posturilor disponibile pentru şedinţa publică din 2 septembrie 2016 în format excel poate fi vizualizată aici;  planificarea şi detaliile acesteia se pot descărca de aici.
 • Lista posturilor disponibile pentru şedinţa publică din 26 august 2016 în format excel poate fi vizualizată aici;  planificarea şi detaliile acesteia se pot descărca de aici.
 • Lista posturilor didactice disponibile pentru ședința publică din 19.08.2016 poate fi vizualizată aici sau poate fi descarcata in format excel de aici.
 • Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul din sesiunea 2016 va avea loc  în şedinţa publică din 19 august 2016, organizată la Colegiul Naţional “Ion Minulescu” Slatina, conform planificării ce se poate descarca de aici.
 • Model cerere pentru încadrare în baza mediilor peste 5,00 de la concursurile naționale sesiunile 2015 sau 2014.  Model cerere pentru încadrare în baza mediei peste 5,00 de la concursul național sesiunea 2013. Cererile se depun la ISJ Olt în perioada 16-17 august 2016, în intervalul 9,00-15,30.
 • Precizări privind organizarea ședințelor publice din perioada 19 august-9 septembrie 2016.
 • ...cititi mai departe.

  Concursul pentru acordarea gradației de merit- sesiunea 2017

 • Metodologia de acordare a gradatiei de merit aprobată prin O.M.E.N.C.S. nr.6161/22.12.2016(include în anexa 1 calendarul activităților concursului).
 • ...cititi mai departe.

  ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE CONSILIUL CONSULTATIV LA COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

  În urma aplicării procedurilor de selecție pentru formarea consiliului consultativ, au fost declarate admise următoarele cadre didactice:

  Prof. dr. ing.  MARIAN CROITORU ...cititi mai departe.

  CONCURS ÎNCADRARE LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE

  În vederea realizării încadrării pe posturile/catedrele/orele rămase neocupate sau apărute în timpul anului școlar puteți descărca elementele de legislație, machetele, tipurile de decizii de aici. ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor organizat la nivel judeţean, sesiunea 2016

 • Lista posturilor disponibile pentru sedinta din 09.09.2016. Sedinta se va desfasura dupa programul zilei de 08.09.2016.
 • Rezultatele obtinute de candidatii participanti la proba scrisă(calificaţi). Eventualele contestaţii se pot depune la compartimentul managementul resurselor umane astăzi 06.09.2016 până la ora 18,00 sau in 07.09.2016 până la ora 12,00. Afisarea rezultatelor finale se va face în data de 07.09.2016 iar repartizarea candidaţilor în data de 09.09.2016.
 • Subiectele și baremele de la concurs pot fi descărcate de aici.
 • Repartiția pe săli a candidaților participanți la proba scrisă. Anunţ în atenţia candidaţilor.
 • Model cerere tip de înscriere la concurs. Dosarele de concurs se vor depune la I.Ş.J. Olt după următorul program:Luni 29 august 2016: 9,00-14,00; Marţi 30 august 2016: 9,00-14,00.
 • Programele de concurs se pot accesa aici. Modele de subiecte se pot descărca de aici.
 • Concursul se va desfăşura la Colegiul Tehnic “Alexe Marin” Slatina în data de 5 septembrie 2016. Accesul candidaţilor în săli este permis între orele 8,00-9,00. Candidaţi care nu au susţinut proba practică(pentru posturi a căror ocupare necesită promovarea acesteia)  la concursul de titularizare 2016, o vor susţine în data de 1 septembrie 2016.
 • BAREME EXAMEN NECALIFICAȚI
 • REZULTATE CONTESTATII
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Detaşarea personalului didactic titular în anul şcolar 2016-2017

 • Lista posturilor disponibile pentru sedinta din 09.09.2016. Sedinta se va desfasura dupa programul zilei de 08.09.2016.
 • Planificarea şedinţei publice din 08.09.2016. Lista posturilor disponibile pentru şedinţa publică.
 • Tabel cu punctajul obținut la evaluarea dosarelor pentru detașare la cerere
 • Şedinţa publică de repartizare a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere prin concurs specific se va desfăşura în sala de festivităţi a Colegiului Naţional “Ion Minulescu” Slatina, începând cu ora 9,00. Lista actualizată a posturilor se poate descărca în format excel de aici.
 • Lista punctajelor cadrelor didactice participante la etapa de detaşare la cerere prin concurs specific.
 • Precizări referitoare la etapa de detaşare a personalului didactic titular.
 • Model de acord depus de cadrele didactice solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului.
 • Model cerere de detaşare prin concurs specific.(dosarele se depun la I.Ş.J. Olt în perioada 13-20 mai sau în mod excepţional în perioada 16-17 august 2016).
 • Fisa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2016
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro