Managementul resurselor umane

Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit aprobat în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt din data de 07.07.2017

Documente atasate acestui articol:

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2017

 • Hotărârea nr.2/20.06.2017 a comisiei de mobilitate a I.Ş.J. Olt(afişată în data de 21 iunie 2017, ora 11,55).
 • Anunt referitor la şedinţa publică de soluţionare a cererilor de pretransfer din 25.04.2017.
 • Lista finală, după soluţionarea contestaţiilor în şedinţa C.A. al I.Ş.J. Olt din 06.04.2017, cu punctajelor cadrelor didactice care au depus dosare de pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ preuniversitar.
 • Programul de primire a dosarelor de pretransfer, sesiunea 2017: Marti 28 martie- Joi 30 martie: 9,00-15,30; Vineri 31 martie: 9,00-14,00.
 • Lista posturilor didactice disponibile pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ poate fi consultată aici. Lista în format pdf poate fi descărcată de aici. Precizare privind postul de Învăţător de la Şc. N. Titulescu Caracal, în eventualitatea eliberării prin pretransfer.
 • Lista condiţiilor  specifice pentru ocuparea posturilor didactice în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Erata la conditiile specifice stabilite la Lic. teoretic Petre Pandrea Bals. Hotărârea comisiei de mobilitate a ISJ Olt din data de 07.04.2017 privind retragerea avizului acordat condiţiilor specifice de ocupare a catedrei de Matematică de la Şcoala Gimnazială Poboru.
 • Precizări privind desfășurarea etapei de pretransfer, sesiunea 2017.
 • Model cerere tip adresată I.Ș.J. Olt.
 • Fişa de evaluare a cadrelor didactice participante la etapele mobilităţii personalului didactic, sesiunea 2017-2018.
 • Model adeverinţă statut post/catedră.
 • Model cerere tip adresată unității de învățământ.
 • Model cerere tip pretransfer prin schimb de post.
 • Modele documente întocmite la nivelul unității de învățământ privind eliberarea acordului de transfer.
 • Anunț probe practice
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare- sesiunea 2017

 • Ședința publică de repartizare a cadrelor didactice participante la etapă va avea loc marți 9 mai 2017 în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt începând cu ora 9,00.
 • Model cerere adresată Inspectorului şcolar general al I.Ş.J. Olt.
 • Precizări referitoare la desfăşurarea etapei.
 • ...cititi mai departe.

  Detașarea personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar;

 • Detașarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în interesul învățământului;
 • Pentru detașarea în interesul învățământului, se depune un exemplar al dosarului la Inpectoratul Școlar Județean Olt și unul la unitatea școlară primitoare.
 • Acord completat de cadrul didactic, la solicitarea unității școlare în vederea detașării în interesul învățământului;
 • Model cerere unitate către cadrul didactic;
 • Machetă detașare in interesul învățământului a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;
 • Detașarea la cerere prin concurs specific a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;
 • Cerere tip pentru detașarea la cerere Punctaj detașare la cerere prin concurs specific
 • Calendar detașare cadre didactice din învățământul preuniversitar
 • Fișa de evaluare a candidatului pentru detașarea la cerere
 • Punctajul obținut de către cadrele didactice, în urma evaluării dosarelor depuse în vederea detașării la cerere  prin concurs specific;
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018

  Pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018

  Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018 ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Concursul pentru acordarea gradatiei de merit 2017 – fise de evaluare

  Documente atasate acestui articol:

  Legislaţie mobilitate an şcolar 2017-2018

 • OMEN nr. 3151/31.01.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018.
 • Metodologie mobilitate personal didactic 2017-2018(include la final si calendarul mobilităţii).
 • Calendarul mobilităţii personalului didactic pentru anul şcolar 2017-2018.
 • Planuri cadru gimnaziu.  Planurile-cadru de învățământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul școlar 2017—2018, la clasa a V-a, începând cu anul școlar 2018—2019, la clasa a VI-a, începând cu anul școlar 2019—2020, la clasa a VII-a, iar din anul 2020—2021, la clasa a VIII-a. În celelelate cazuri se aplică vechile planuri cadru aprobate prin OMEC nr. 3638/2001.
 • Fişa de evaluare a cadrelor didactice participante la etapele mobilităţii personalului didactic, sesiunea 2017-2018  OMEN_3151_2017
 • Centralizator:  a) Cultura generala;    b) Invatamant special;  c) Palate si cluburi; d) Discipline tehnologice+ pregatire si instruire practica.
 • Anexe centralizator discipline tehnologice.
 • ...cititi mai departe.

  Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2017

 • Şedinţa publică de soluţionare a cererilor de transfer pentru restrângere de activitate se va desfăşura miercuri 22 martie 2017, începând cu ora 10,00, în sala de şedinţe a I.Ş.J. Olt.
 • Lista punctajelor cadrelor didactice care solicita transferul începând cu 01.09.2017.
 • Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate disponibile pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate poate fi vizualizată aici sau poate fi descărcată în format excel de aici.
 • Conditiile specifice şi grilele aferente acestora pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar din jud. Olt.
 • Lista cadrelor didactice afectate de restrângere de activitate începând cu 01.09.2017.
 • Precizări privind desfăşurarea etapei de transferare prin restrângere de activitate.
 • Model cerere adresată I.Ş.J. Olt.
 • Model cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ pentru obţinerea acordului de transfer consimţit(numai pentru posturile propuse pentru transfer consimţit între unităţile de învăţământ).
 • Model documente eliberate de conducerea unităţilor de învăţământ pentru comunicarea acordului de transfer consimţit.
 • Fişa de evaluare a cadrelor didactice participante la etapele mobilităţii personalului didactic, sesiunea 2017-2018.
 •  Model adeverinţă statut post/catedră.
 • Probele practice
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Completarea normei didactice a personalului didactic titular la nivelul I.Ș.J.

 • Şedinţa publică de soluţionare a cererilor de completare a normei didactice pentru personalul didactic titular va avea loc în sala de şedinţe a I.Ş.J. Olt, marţi 28 februarie 2017 începând cu ora 10,00.
 • Proba practică pentru ocuparea orelor disponibile de Informatică sau T.I.C. în cadrul etapei de completare de normă la nivel unitate/I.Ş.J. Olt sau de întregire a normei didactice, va avea loc luni 27.02.2017 la Colegiul Naţional “Ion Minulescu” Slatina, începând cu ora 8,00. Fisa de evaluare a probei practice.
 • Lista posturilor didactice comunicate de unităţile de învăţământ până la data de 22 februarie 2017 poate fi vizualizată aici.
 • Model cerere de completare a normei didactice la nivelul I.Ş.J. Olt. Perioada de depunere: 23-24 februarie 2017.
 • Fişa de evaluare a cadrelor didactice participante la etapele mobilităţii personalului didactic, sesiunea 2017-2018.
 • Precizări privind desfășurarea etapei de completare a normei didactice la nivelul I.Ș.J. Olt.
 •  Model adeverinţă statut post/catedră.
 • ...cititi mai departe.

  Modele documente mobilitate personal didactic 2017-2018

  1. La nivelul unităţii de învăţământ.
 •  Modele cereri întregire şi completare a normei didactice la nivelul unităţii de învăţământ. Perioada de depunere: în perioada de constituire a proiectului de încadrare până în 27 ianuarie 2017.
 • Model cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ pentru obţinerea acordului de transfer consimţit(numai pentru posturile propuse pentru transfer consimţit între unităţile de învăţământ). Perioada de depunere: 13-15 martie 2017
 • Model documente eliberate de conducerea unităţilor de învăţământ pentru comunicarea acordului de transfer consimţit.(comunicare cadre 16 martie 2017 si ISJ Olt 21 martie 2017)
 • Model adeverinţă statut post/catedră.
 • ...cititi mai departe.

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro