Managementul resurselor umane

DETAŞAREA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Lista posturilor disponibile pentru ședința din 22 august 2018(conține date în curs de actualizare).

Aspectele metodologice privitoare la detaşarea personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar, în anul școlar 2018-2019; ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Încadrarea în regim plata cu ora în anul școlar 2018-2019

 • Model de cerere tip pentru încadrarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2018-2019. Perioada de depunere a dosarelor la unităţile de învăţământ şi la I.Ş.J. Olt – 20-24 august 2018. Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră- 28-31 august 2018.
 • Precizări privind încadrarea în regim plata cu ora.
 • ...cititi mai departe.

  Anunț important pentru cadrele didactice care au depus la Inspectoratul Școlar Județean Olt dosare pentru prelungirea contractului de muncă pentru perioadă determinată (CONTINUITATE)

  Cadrele didactice cu dosare de continuitate conform Art. 81 din Metodologia – cadru, privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.2017 care nu se regăsesc sau nu se regăsesc integral (cu toate orele) pe listele de ocupări se vor prezenta la ședințele publice, începând cu ședința din  data 21 august 2018  și vor primi cu prioritate posturile/catedrele/orele pentru care au primit acord de continuitate sau acord de continuitate de principiu de la unitățile școlare în care  au fost încadrați în anul școlar 2017-2018. ...cititi mai departe.

  Concursul de acordare a gradațiilor de merit- sesiunea 2018

  Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților validați în vederea acordării gradației de merit, după soluționarea contestațiilor. Hotărârea consiliului de administrație al I.Ș.J. Olt din 27 iulie 2018 privind redistribuirea gradațiilor rămase neutilizate. Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt din data de 17.07.2018. Contestațiile asupra punctajului acordat se pot depune în perioada 19-23.07.2018 la I.Ș.J. Olt. Rezultatele finale vor fi afișate în 27.07.2018. Anunț privind repartizarea numărului de locuri pe categorii de personal și pe discipline/domenii pentru acordarea gradației de merit, sesiunea 2018. Fise de evaluare în vederea acordării gradației de merit pentru: a) Profesori;  b) Învățători; c) Educatoare; d) Maistri instructori; e) Înv. special; f) Înv. vocațional-arte; g)

  Personal de conducere, îndrumare și control ...cititi mai departe.

  Anunț privitor la detașarea în interesul învățământului

  Data limită depunere dosare de detașare în interesul învățământului 01. 08. 2018

  Dosarele cuprind: solicitarea din partea unității, acordul cadrului didactic solicitat, cumulul de documente specificate în acordul tip, copie conformă cu originalul după procesul verbal al ședinței C.A. în care s-a hotărât detașarea în interesul învățământului. ...cititi mai departe.

  Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2018

  Lista rezultatelor finale ale candidaților participanți la concurs, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă. Rezultatele finale ale candidaților care au depus contestații privind nota obținută la proba scrisă. Precizări privind repartizarea candidaților în ședințele din 25-26 iulie 2018. Rezultatele obținute de candidații participanți la concurs au fost afișate pe pagina www.titularizare.edu.ro sau în varianta  xlsContestaţiile referitoare la rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă a concursului se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, în data de 17 iulie 2018, până la ora 21:00; și în data de 18 iulie 2018, până la ora 15:00. Repartiția(în ordine alfabetică) pe săli și centre de concurs a candidaților la:  a) Colegiul Național ”Ion Minulescu” Slatina; b)

  Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina ...cititi mai departe.

  REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR

  În urma analizei contestațiilor depuse la Inspectoratul Școlar Județean Olt,

  în  ședința Consiliului de Administrație din data 18.04.2018, s-au obținut următoarele rezultate: ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

  Calendarul acestei etape poate fi descărcat de aici

  Cerere tip pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018 – 2019 ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Contestații ale cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile de pensionare și au solicitat menținerea în activitate

  Listă finală contestatii cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 01.09.2018, care au solicitat menținerea în activitate în anul școlar 2018 -2019 în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta legală de pensionare și ale căror cereri au fost respinse ...cititi mai departe.

  Menţinerea ca titulari peste vârsta de pensionare- 2018

  Contestațiile privind menținerea în activitate se pot depune în zilele de 6 și 7 februarie 2018 iar soluționarea lor va avea loc în data de 9 februarie 2018. ...cititi mai departe.

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro