Învăţământ particular şi alternative educaţionale

OMEC nr. 4749/2020 – organizare şi desfăşurare concurs ocupare posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ particular

Documente atasate acestui articol:

ORDIN nr. 4494/10.06.2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal

Documente atasate acestui articol:

Precizari MEC Nr. 29793_20.05.2020

Documente atasate acestui articol:

Precizari MEC Nr. 29518_12.05.2020

Documente atasate acestui articol:

OMEN 3191_20.02.2019_Structura anului scolar 2019-2020

Documente atasate acestui articol:

OMEC Nr. 4909/23.08.2019 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019 – 2020

Documente atasate acestui articol:

Strategie extindere alternativă “Step by step”

Documente atasate acestui articol:

OMEN Nr. 5004/2014_Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro