Dezvoltarea resursei umane/ Perfectionare

In atentia directorului/directorului adjunct si a responsabilului cu perfectionare: OMECTS nr. 6193/13.11.2012 privind Metodologia pentru organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant

Documente atasate acestui articol:

Univ Stefan cel Mare Suceava – precizari grade didactice

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Craiova – precizari gradul I, 2013-2015

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Bucuresti – rezultate gradul I, seria 2010-2012

Documente atasate acestui articol:

Precizari grade diactice I si II – an scolar 2012-2013

Documente atasate acestui articol:

Graficul depunerii dosarelor pentru sustinerea gradelor didactice

Documente atasate acestui articol:

Precizari privind inscrierea la definitivat, gradul II si gradul I

Documente atasate acestui articol:

Anexe la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar. Fisele de evaluare se intocmesc la inspectiile de definitivat cate una pentru fiecare lectie asistata, iar pentru celelalte grade o singura fisa pentru ca aceasta are rubrica separata pentru toate cele patru lectii. Aceste fise nu se trec in registrul de inspectii ci stau la baza intocmirii Raportului scris. Un exemplar din aceaste fise va fi adus impreuna cu un raport de inspectie la inspectorul de specialitate, candidatului ramanandu-i un exemplar.

Documente atasate acestui articol:

Documente inscriere grade didactice 2012-2013

Documente atasate acestui articol:

Informatii despre diciplinele de examen la gradele didactice din centrele universitare

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro