Dezvoltarea resursei umane/ Perfectionare

Rezultate selectie metodisti_ Dezvoltarea resursei umane/Anul şcolar 2015-2016

Documente atasate acestui articol:

Conditii de inscriere – gradele didactice I si II

IMPORTANT: Toate actele necesare inscrierii la examenul de obtinere a acestor grade didactice (cereri de preinspectie, dosare de inscriere) se inregistreaza in unitatile de invatamant, in intervalul 01.10.-31.10.2015, apoi se aduc la inspectorat, la inceputul lunii noiembrie, dupa o programare pe care o veti primi ulterior.
Modelele de rapoarte scrise si fise de evaluare pentru inspectiile curente si speciale le gasiti in metodologia atasata, in “Anexele la O.M.E.N. 3240/26.042104” ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Precizari privind acumularea, recunoasterea si echivalarea creditelor profesionale transferabile

Va atasam Ordinul de Ministru prin care s-a aprobat “Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile” (O.M. 5562/2011). Conform acestei metodologii, LA NIVELUL SCOLII SE ECHIVALEAZA IN CREDITE PROFESIONALE DOAR CURSURILE AMINTITE LA ART. 8 SI ART.9-ALIN(1). Este vorba de cursuri care au 60 de credite (studii postuniversitare) si/sau 90 de credite (gradele didactice I si II, masterate, conversii profesionale, alte specializari didactice, doctorat). Calendarul si modalitatea de echivalare a celor amintite anterior sunt descrise la Capitolul III dim metodologie.
Celelalte cursuri absolvite de cadrele didactice, prin care se poate obtine un numar mai mic de credite, SE POT ECHIVALA DOAR LA NIVELUL MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE, de catre Comisia Specializata de Acreditare si de Acordare de Credite Profesionale. Pentru cei interesati, atasam si “Procedura de echivalare si acordare de credite profesionale transferabile pentru participarea la activitati de formare”. Repetam, acest tip de echivalare si acordare de credite profesionale se realizeaza doar la nivelul M.E.C.S. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Precizari privind inscrierea la gradele didactice I si II

Conform metodologiei in vigoare, cererile de preinscriere si dosarele de inscriere la gradele didactice I si II se depun la nivelul unitatilor de invatamant in luna octombrie (01.10.2015-31.10.2015), apoi vor fi aduse la ISJ Olt, la inceputul lunii noiembrie, conform unei programari prealabile. Modelele de cereri si actele necesare la dosar vor fi afisate pe site-ul ISJ Olt si vor fi transmise pe mail-ul scolilor dupa Consfatuirile Nationale ale inspectorilor scolari de la perfectionare, ce vor avea loc la inceputul lunii octombrie.
Dupa centralizarea documentelor la nivelul inspectoratului, se vor repartiza metodistii pentru efectuarea inspectiilor curente si speciale. ...cititi mai departe.

DEFINITIVAT-2015_Eliberare adeverinţe

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2015_ validare rezultate candidati

1. OMECS nr.4597/20.07.2015 privind validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015;
2. Anexa nr. 31_OMECS nr.4597/20.07.2015- Lista candidaţilor din judeţul Olt admişi la examenul naţional pentru definitivare în învăţământ, sesiunea 2015. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Bucuresti – eliberare certificate grade didactice, seria 2014

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT_2015_Rezultate finale

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2015_Rezultate proba scrisă

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2015_Perioadă depunere contestaţii: 14-15 iulie 2015

Potrivit Procedurii MECS nr. 42307/11.06.2015 privind desfăşurarea activităţilor din centrele de evaluare şi contestaţii organizate în cadrul Examenului Naţional de definitivare în învăţământ-sesiunea 2015, în zilele de 14 iulie 2015, după afişarea rezultatelor, până la ora 21 şi 15 iulie 2015, până la ora 15, contestaţiile se preiau la centrele de examene. ...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro