Grade didactice si echivalari de studii ale cadrelor didactice

Universitatea din Bucuresti – precizari colocviu gradul I 2018 si eliberare certificate gradul I si II (an scolar 2014/2015)

Documente atasate acestui articol:

Tabel nominal cu cadrele didactice din judetul Olt care solicita echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata (conform OMECTS 5553/2011)

Conform Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata cu ciclul I de studii universitare de licenta, calendar aprobat prin OMECS nr.5480/14.10.2015, in perioada 09 noiembrie – 20 noiembrie 2015 se pot completa dosarele incomplete cu documentele necesare. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Graficul depunerii cererilor de preînscriere si dosarelor de înscriere pentru obținerea gradelor didactice II și I (in săptămâna 2-6 noiembrie 2015)

Cererile de preînscriere (pentru inspecția curentă I – preinspecție) si dosarele de înscriere pentru obținerea gradelor didactice II și I se depun la sediul I.Ș.J. Olt, etajul 1, biroul PERFECȚIONARE, în zilele de 3,4,5 și 6 noiembrie 2015, DUPA PROGRAMAREA ATAȘATĂ acesui articol.
Dosarele de înscriere se aduc în dublu exemplar (original și copie). Cererile si dosarele pot fi aduse de directorul unității de învățământ sau de o persoană delegată de acesta (cadru didactic din unitatea școlară). ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Anunt depunere dosare pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata (conform OMECTS 5553/2011)

In anexele atasate aveti cateva informatii care va pot ajuta la completarea dosarului de echivalare de studii. In fisierul “ANEXE_5553_din_2011″ este prezentat un rezumat al ordinului initial, 5553/2011, pe care s-au operat modificarile aparute in OMECTS 4111/2012 (s-au abrogat ori s-au modificat unele alineate din articolul 3, iar articolul 6 a fost abrogat integral). Tot aici aveti o sinteza a studiilor ce pot fi echivalate, sub forma de tabel, pentru a va facilita parcurgerea metodologiei. La finalul anexelor se gasesc modelele de fisa de inscriere si de cerere, care trebuie completate si depuse la dosar. La sfarsitul lor sunt trecute si documentele ce trebuie sa le insoteasca la dosar. TOATE DOCUMENTELE VOR FI CERTIFICATE PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL DE CATRE DIRECTORUL UNITATII DE INVATAMANT.
Va atasam, de asemenea, Metodologia aprobata prin O.M.E.C.T.S. 5553/07.10.2011, apoi ordinul care modifica aceasta metodologie (O.M.E.C.T.S. 4111/22.05.2012), precum si calendarul echivalarii din anul scolar 2015/2016 (conform O.M.E.C.S. 5480/14.10.2015).
IMPORTANT: DOSARELE SE DEPUN SI SE INREGISTREAZA LA SECRETARIATUL I.S.J. OLT PANA PE DATA DE 30 OCTOMBRIE 2015. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Precizari inscriere – gradele didactice I si II

Va reamintim ca documentele de inscriere la gradele didactice I si II (cereri de preinspectie si dosare de inscriere) se depun in unitatile de invatamant, in aceasta luna (octombrie 2015), dupa care se aduc la sediul I.S.J. Olt, la inceputul lunii noiembrie 2015 (veti primi o programare in acest sens).
Dosarele de inscriere la aceste grade didactice (dosare plic) se aduc la inspectorat in dublu exemplar, unul original si celalat copie (fiecare pagina “conforma cu originalul”).
Va reatasam documentele necesare inscrierii si modelele de rapoarte scrise si fisele de evaluare pentru inspectiile curente. Raportul scris poate fi redactat la calculator sau poate fi copie dupa registrul de inspectii al unitatii de invatamant (certificate pentru conformitate, cu originalul, pe fiecare pagina – de director).
IMPORTANT:la inspectiile curente se acorda CALIFICATIV, iar la inspectiile speciale se acorda NOTA. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Precizari gradul I 2018 – alegerea temei lucrarii si sustinerea colocviului – Universitatea din Craiova

Documente atasate acestui articol:

Conversie profesionala – chimie, biologie – Universitatea “Dunarea de Jos” Galati

Documente atasate acestui articol:

Rezultate selectie metodisti_ Dezvoltarea resursei umane/Anul şcolar 2015-2016

Documente atasate acestui articol:

Conditii de inscriere – gradele didactice I si II

IMPORTANT: Toate actele necesare inscrierii la examenul de obtinere a acestor grade didactice (cereri de preinspectie, dosare de inscriere) se inregistreaza in unitatile de invatamant, in intervalul 01.10.-31.10.2015, apoi se aduc la inspectorat, la inceputul lunii noiembrie, dupa o programare pe care o veti primi ulterior.
Modelele de rapoarte scrise si fise de evaluare pentru inspectiile curente si speciale le gasiti in metodologia atasata, in “Anexele la O.M.E.N. 3240/26.042104” ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Precizari privind acumularea, recunoasterea si echivalarea creditelor profesionale transferabile

Va atasam Ordinul de Ministru prin care s-a aprobat “Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile” (O.M. 5562/2011). Conform acestei metodologii, LA NIVELUL SCOLII SE ECHIVALEAZA IN CREDITE PROFESIONALE DOAR CURSURILE AMINTITE LA ART. 8 SI ART.9-ALIN(1). Este vorba de cursuri care au 60 de credite (studii postuniversitare) si/sau 90 de credite (gradele didactice I si II, masterate, conversii profesionale, alte specializari didactice, doctorat). Calendarul si modalitatea de echivalare a celor amintite anterior sunt descrise la Capitolul III dim metodologie.
Celelalte cursuri absolvite de cadrele didactice, prin care se poate obtine un numar mai mic de credite, SE POT ECHIVALA DOAR LA NIVELUL MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE, de catre Comisia Specializata de Acreditare si de Acordare de Credite Profesionale. Pentru cei interesati, atasam si “Procedura de echivalare si acordare de credite profesionale transferabile pentru participarea la activitati de formare”. Repetam, acest tip de echivalare si acordare de credite profesionale se realizeaza doar la nivelul M.E.C.S. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro