Grade didactice si echivalari de studii ale cadrelor didactice

Graficul depunerii cererilor de preînscriere şi dosarelor de înscriere la examenul de obţinere a gradelor didactice I şi II

Cererile de preînscriere (pentru inspecția curentă I) si dosarele de înscriere pentru obținerea gradelor didactice II și I se depun la sediul I.Ș.J. Olt, etajul 1, biroul PERFECȚIONARE, în zilele de 1,2,3 și 4 noiembrie 2016, între orele 9.00-15.00, DUPA PROGRAMAREA ATAȘATĂ acestui articol.
Dosarele de înscriere se aduc în dublu exemplar (original și copie). Cererile si dosarele pot fi aduse de directorul unității de învățământ sau de o persoană delegată de acesta (cadru didactic din unitatea școlară). ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Consiliul Consultativ – Dezvoltarea Resursei Umane – 2016/2017 (rezultate selectie)

Documente atasate acestui articol:

Conditii de inscriere – gradele didactice I si II

Va reamintim ca documentele de inscriere la gradele didactice I si II (cereri de preinspectie si dosare de inscriere) se depun in unitatile de invatamant, in perioada 01-31 octombrie 2016, dupa care se aduc la sediul I.S.J. Olt, la inceputul lunii noiembrie 2016 (veti primi o programare in acest sens).
Dosarele de inscriere la aceste grade didactice (dosare plic)se aduc la inspectorat in dublu exemplar, unul original si celalat copie (detalii gasiti in atasamentul articolului).
Pe langa documentele necesare inscrierii va atasam si modelele de rapoarte scrise si fise de evaluare pentru inspectiile curente si speciale (le gasiti in metodologia atasata, in “Anexele la O.M.E.N. 3240/26.04.2014”).
Rapoartele scrise de la inspectii se aduc la inspectorat IN DUBLU EXEMPLAR si pot fi redactate la calculator sau pot fi copii dupa registrul de inspectii al scolii (in ambele cazuri trebuie certificate pentru conformitate de directorul unitatii de invatamant, pe fiecare pagina scrisa).
IMPORTANT: La inspectiile curente se acorda CALIFICATIV, iar la cele speciale se acorda NOTA. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Pitesti, filiala Slatina – eliberare certificate grade didactice

Candidatii care au promovat examenele de obtinere a gradelor didactice I si II in sesiunea 2016, la Universitatea din Pitesti, filiala Slatina, sunt rugati sa aduca la secretariatul facultatii (din cladirea Colegiului National “Ion Minulescu” Slatina) doua poze tip buletin, in perioada 01-31 octombrie 2016. Aceste poze se vor atasa certificatelor de obtinere a gradului didactic. ...cititi mai departe.

Precizari inscriere – gradele didactice I si II

Cererile de preinscriere si dosarele de inscriere la examenele de obtinere a gradelor didactice I si II se depun la nivelul unitatilor de invatamant unde functioneaza candidatii, in perioada 01-31 octombrie 2016, dupa care se aduc la sediul I.S.J. Olt, la inceputul lunii noiembrie 2016, dupa o programare pe care o veti primi in timp util.
Modele de cereri de preinscriere, precum si actele necesare completarii dosarelor de inscriere vor fi afisate pe site-ul inspectoratului si vor fi trimise pa mail-ul scolilor la sfarsitul acestei luni. ...cititi mai departe.

Universitatea din Craiova – precizari privind Gradul Didactic II, sesiunea august 2016

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT- 2016_Situația validării dosarelor

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Pitesti, filiala Slatina – programarea examenului de obtinere a gradului didactic II, sesiunea 2016 (invatamant primar si prescolar)

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Pitesti – pregatire pentru examenul de obtinere a gradului didactic II, sesiunea 2016 (invatatori si educatoare)

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Pitesti – pregatire pentru examenele de definitivat si titularizare (invatatori si educatoare)

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro