Grade didactice si echivalari de studii ale cadrelor didactice

Precizari inscriere – gradele didactice I si II

Va reamintim ca documentele de inscriere la gradele didactice I si II (cereri de preinspectie si dosare de inscriere) se depun in unitatile de invatamant, in aceasta luna (octombrie 2015), dupa care se aduc la sediul I.S.J. Olt, la inceputul lunii noiembrie 2015 (veti primi o programare in acest sens).
Dosarele de inscriere la aceste grade didactice (dosare plic) se aduc la inspectorat in dublu exemplar, unul original si celalat copie (fiecare pagina “conforma cu originalul”).
Va reatasam documentele necesare inscrierii si modelele de rapoarte scrise si fisele de evaluare pentru inspectiile curente. Raportul scris poate fi redactat la calculator sau poate fi copie dupa registrul de inspectii al unitatii de invatamant (certificate pentru conformitate, cu originalul, pe fiecare pagina – de director).
IMPORTANT:la inspectiile curente se acorda CALIFICATIV, iar la inspectiile speciale se acorda NOTA. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Precizari gradul I 2018 – alegerea temei lucrarii si sustinerea colocviului – Universitatea din Craiova

Documente atasate acestui articol:

Conversie profesionala – chimie, biologie – Universitatea “Dunarea de Jos” Galati

Documente atasate acestui articol:

Rezultate selectie metodisti_ Dezvoltarea resursei umane/Anul şcolar 2015-2016

Documente atasate acestui articol:

Conditii de inscriere – gradele didactice I si II

IMPORTANT: Toate actele necesare inscrierii la examenul de obtinere a acestor grade didactice (cereri de preinspectie, dosare de inscriere) se inregistreaza in unitatile de invatamant, in intervalul 01.10.-31.10.2015, apoi se aduc la inspectorat, la inceputul lunii noiembrie, dupa o programare pe care o veti primi ulterior.
Modelele de rapoarte scrise si fise de evaluare pentru inspectiile curente si speciale le gasiti in metodologia atasata, in “Anexele la O.M.E.N. 3240/26.042104” ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Precizari privind acumularea, recunoasterea si echivalarea creditelor profesionale transferabile

Va atasam Ordinul de Ministru prin care s-a aprobat “Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile” (O.M. 5562/2011). Conform acestei metodologii, LA NIVELUL SCOLII SE ECHIVALEAZA IN CREDITE PROFESIONALE DOAR CURSURILE AMINTITE LA ART. 8 SI ART.9-ALIN(1). Este vorba de cursuri care au 60 de credite (studii postuniversitare) si/sau 90 de credite (gradele didactice I si II, masterate, conversii profesionale, alte specializari didactice, doctorat). Calendarul si modalitatea de echivalare a celor amintite anterior sunt descrise la Capitolul III dim metodologie.
Celelalte cursuri absolvite de cadrele didactice, prin care se poate obtine un numar mai mic de credite, SE POT ECHIVALA DOAR LA NIVELUL MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE, de catre Comisia Specializata de Acreditare si de Acordare de Credite Profesionale. Pentru cei interesati, atasam si “Procedura de echivalare si acordare de credite profesionale transferabile pentru participarea la activitati de formare”. Repetam, acest tip de echivalare si acordare de credite profesionale se realizeaza doar la nivelul M.E.C.S. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Precizari privind inscrierea la gradele didactice I si II

Conform metodologiei in vigoare, cererile de preinscriere si dosarele de inscriere la gradele didactice I si II se depun la nivelul unitatilor de invatamant in luna octombrie (01.10.2015-31.10.2015), apoi vor fi aduse la ISJ Olt, la inceputul lunii noiembrie, conform unei programari prealabile. Modelele de cereri si actele necesare la dosar vor fi afisate pe site-ul ISJ Olt si vor fi transmise pe mail-ul scolilor dupa Consfatuirile Nationale ale inspectorilor scolari de la perfectionare, ce vor avea loc la inceputul lunii octombrie.
Dupa centralizarea documentelor la nivelul inspectoratului, se vor repartiza metodistii pentru efectuarea inspectiilor curente si speciale. ...cititi mai departe.

Universitatea din Bucuresti – eliberare certificate grade didactice, seria 2014

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Pitesti, filiala Slatina – Program de pregatire pentru examenul de gradul II – invatamant primar si prescolar

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Craiova -program de pregatire psihopedagogica pentru cadrele didactice ce vor sustine examenul pentru gradul didactic II in sesiunea 2015

Va informam ca Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru
Pregatirea Personalului Didactic, organizeaza, in perioada 16-19 iulie 2015, intre orele 9,00-17,00, program de pregatire psihopedagogica pentru cadrele didactice ce vor sustine examenul de Gradul al II-lea in sesiunea 2015.
In fisierul atasat veti gasi calendarul si orarul programului de
pregatire, informatii pe care candidatii le pot descarca si de pe
site-ul Universitatii din Craiova, de la link-ul urmator:
http://www.ucv.ro/pdf/media/stiri/2015/program_pregatire_psihopedagogie_Gradul_II_2015.pdf ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro