Categorii

Descentralizare și management instituțional

Definitivat 2022. Precizări înscriere candidați. Depunere dosare

Anunțuri

 • In vederea inscrierii pe lista de asteptare pentru repartizarea unui post didactic, vă rugăm să completați datele solicitate in formularul atașat.
 • Anunț referitor la ședința publică din perioada 9-10 septembrie 2021. Lista posturilor disponibile la data de 09.09.2021.
 • Anunț referitor la ședința publică și lista posturilor disponibile la data de 23.08.2021.
 • Anunț referitor la ședința publică și lista posturilor disponibile la data de 24.08.2021.
 • Lista posturilor pentru ședința publică din 26-27.08.2021. Planificarea ședințelor publice din perioada 26-27.08.2021.
 • Anunț referitor la ședința publică din 3 septembrie 2021. Lista posturilor disponibile la data de 03.09.2021.
 • ...cititi mai departe.

  Concursuri de ocupare a posturilor în unitățile de învățământ; 2021-2022

 • Anunț concurs Liceul Tehnologic Vitomirești
 • Anunt concurs Liceul Tehnologic ”Nicolae Balcescu” Balș.
 • Anunt concurs Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Caracal.
 • Anunț concurs Liceul Tehnologic ”Dimitrie Petrescu” Caracal.
 • Anunt concurs Liceul Tehnologic ”C-tin Filipescu” Caracal
 • Anunt concurs Liceul Tehnologic ”N. Balcescu” Bals
 • Anunt concurs Scoala Postliceala Sanitara Slatina
 • Anunt concurs Liceul Tehnologic ”Constantin Brancoveanu” Scornicesti.
 • Anunț concurs Școala Gimnazială ”Gh. Popescu” Mărgineni-Slobozia.
 • Anunt concurs Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina
 • Anunt concurs Școala Gimnazială Grădinari
 • Anunț concurs Liveul Tehnologic Drăgănești-Olt
 • Anunț concurs Școala Gimnazială Nr. 1 Balș
 • Anunț Liceul Tehnologic Nr.1 Balș
 • ...cititi mai departe.

  PRECIZĂRI ÎNSCRIERE GRADE DIDACTICE

  ORDIN Nr. 5239/2021 din 15 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2021 – 2022

  Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2021 – 2022

  https://drive.google.com/file/d/15Viv2YJ5TVoQfv103xd5-wyd583zoeAG/view?usp=sharing ...cititi mai departe.

  Situația centralizată a punctajelor acordate în urma evaluării anuale a activității manageriale desfășurată de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ ale județului Olt în anul școlar 2020-2021

  Documente atasate acestui articol:

  Concursul județean de suplinire/testarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare- sesiunea 2021

 • Rezultate obținute în urma recorectării lucrărilor, ca urmare a contestațiilor depuse.
 • Rezultate calificați. Rezultate necalificați. Model contestație.
 • Lista candidaților admiși la proba scrisă(repartizarea candidaților în ordine alfabetică pe discipline de concurs și pe săli). Bareme proba scrisă.
 • Precizări privind desfășurarea etapei.
 • Lista disciplinelor la care se susține concursul județean.
 • Model cerere pentru înscrierea la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii).  Model declaraţie pe proprie răspundere. Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Candidații care nu au depuse dosare de inscriere la concursul național 2021, vor depune dosare complete  la I.Ș.J. Olt în perioada 1-2 septembrie 2021, în intervalul orar 9,00- 15,00. Candidații înscriși la concursul național 2021, se pot înscrie și la concursul județean manifestându-și intenția la tel. 0249435986.
 • Anunt în atenția candidaților, referitor la desfășurarea probei scrise.
 • ...cititi mai departe.

  Detașarea la cerere prin concurs sau concurs specific pentru anul școlar 2021-2022

 • Lista punctajelor rezultate în urma evaluării cadrelor didactice titulare în urma concursului național, sesiunea 2021, care solicită detașare la cerere.
 • Lista actualizată cu punctajele rezultate în urma evaluarii dosarelor cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific în anul școlar 2021-2022.
 • Sedința de repartizare va avea loc în data de 25.august 2021, începând cu ora 10.00, la Liceul Metalurgic Slatina
 • În atenția cadrelor didactice cu statut de titular, care au fost repartizate în baza notelor obținute la concursul național din 2021: în temeiul art. 86 alin. (13)  din Metodologia de  mobilitate, își pot depune dosare pentru detașare la cerere în data de 01.09.2021. Conținutul dosarului este cel precizat în modelul de cerere anexat.
 • Model cerere de detașare prin concurs specific.
 • Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2021.
 • Lista punctajelor inițiale obținute în urma evaluării activității cadrelor didactice titulare, care au depus dosare pentru detașare la cerere în anul școlar 2021-2022
 • Conform calendarului mobilității, cadrele didactice au dreptul să depună contestații cu privire la punctajele obținute în perioada 24-25 mai 2021. Contestațiile se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Olt.
 • Etapa de detașare la cerere se va desfășura în continuare conform prevederilor calendarului mobilității. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 11-17 mai 2021, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în perioada 18-19 august 2021.
 • Extras din calendarul mobilității referitor la detașarea la cerere. Dosarele se depun în perioada 11-17 mai 2021,  în intervalul orar 10,00-15,00
 • Candidații care solicită detașarea în alt județ vor înregistra ca răspuns la solicitările menționate în formularul google atașat, cererea tip, însoțită de adeverința eliberată de unitatea de învățământ privind structura și viabilitatea postului/catedrei, scanate, în format electronic. Adeverința va fi transmisă ulterior pe e-mail la adresa de e-mail comunicată în formular.
 • Model adeverință statut titular/debutant(se va include în mod obligatoriu în dosarul depus la ISJ Olt).
 • ...cititi mai departe.

  Încadrarea în regim plata cu ora în anul școlar 2021-2022

 • Model cerere. Se depune împreună cu documentele solicitate, atât la unitatea de învățământ cât și la I.Ș.J. Olt, în perioada 26-27 august 2021. Actualizarea cu avizul dat de unitatea de învățământ are ca termen 31 august-1 septembrie 2021.
 • Precizări privind încadrarea în regim plata cu ora.
 • Model aviz dat de directorul unității de învățământ.
 • ...cititi mai departe.

  Detașare în interesul învățământului pe funcțiile de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt

 • Anunț privind informarea directorilor și directorilor adjuncți, precum și a cadrelor didactice interesate să ocupe o funcție de conducere prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2021-2022
 • Procedură operațională privind numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt, în anul școlar 2021-2022
 • Calendarul procedurii de detașare în interesul învățământului pe funcțiile de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt
 • Lista posturilor de director/director adjunct vacante în anul școlar 2021-2022
 • Model acord privind numirea prin detașare în interesul învățământului în funcția de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt
 • Model cerere de solicitare detașare în interesul învățământului pentru ocuparea unei funcții de director/director adjunct într-o unitate de învățământ preuniversitar din județul Olt, în anul școlar 2021-2022
 • Important! Cererea și acordul vor fi depuse la secretariatul ISJ Olt în intervalul specificat sau transmise electronic la adresa secretariat@isjolt.ot.edu.ro iar dosarul de candidatură va fi încărcat aici.
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro