Descentralizare și management instituțional

DEFINITIVAT-2020_Situaţie candidaţi care nu au validat date înscriere aplicaţie electronică

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2020_Lista finala candidati depunere documente completare dosare

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2020_Lista candidaţi validare fişe

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2020_ Validare fise aplicatie informatica

Documente atasate acestui articol:

Repartizarea cadrelor didactice participante la concursurile naționale, sesiunile 2014-2020

 • Anunț important!  Informații legate de replanificarea perioadei de înscriere vor fi postate ulterior în cadrul acestui subiect.
 • Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2019, 2018 sau 2017. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate, care au participat la concursul din 2019, 2018 sau 2017 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
 • Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2014, 2015 sau 2016. Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice calificate, care au participat la concursul din 2014, 2015 sau 2016 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursul de titularizare.
 • ...cititi mai departe.

  Detașarea la cerere pentru anul școlar 2020-2021

 • Anunț important!  Informații legate de replanificarea perioadei de înscriere vor fi postate ulterior în cadrul acestui subiect. 
 • Model cerere de detașare prin concurs specific.
 • Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2020.
 • ...cititi mai departe.

  Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2020

 • Anunț important!  Informații legate de replanificarea perioadei de înscriere vor fi postate ulterior în cadrul acestui subiect. 
 • Candidații care încă nu au solicitat și obținut certificatul de integritate comportamentală, pot depune dosarul de concurs  în absența acestuia. În acest caz candidații vor anexa declarația de consimțământ expres prin care își dau acordul ca ISJ Olt să solicite serviciului Cazier al IPJ Olt, o copie a acestuia, în termenul de verificare și validare a cererilor de înscriere.
 • Model cerere înscriere la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii). Obs. a) Adeverința medicală se eliberează numai de cabinetele de medicina muncii; b) Față de anii anteriori, pe lângă cazier mai este necesar și certificatul de integritate comportamentală, eliberat de aceeași instituție.
 • Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul.
 • Model declaraţie pe proprie răspundere.
 • Model adeverință statut post pentru cadrele didactice angajate pe durata viabilității postului, participante la concurs.
 • Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului.(în curs de actualizare).
 • ...cititi mai departe.

  Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic

  OMEC nr. 4549/17.06.2020 privind suspendarea pe toată durata stării de alertă, a activităților privind mobilitatea personalului didactic. Pe site-ul MEC a fost publicată actualizarea calendarului mobilității personalului didactic. Precizări privind constituirea normei de predare în anul școlar 2020-2021. Structura anului școlar 2020-2021. Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, anexă la O.M.E.C. nr. 5259/12.11.2019(inclusiv calendarul mobilității personalului didactic). O.M.E.N. nr. 3886/11.04.2019 privind modificarea și completarea Metodologie-cadru aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018. OMEN nr. 3856/03.04.2019 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de titularizare, definitivare, admitere, evaluare națională, bacalaureat și de absolvire, sesiunea 2019. Precizări privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic de predare încadrat în învățământul profesional și tehnic, aprobate cu nr. 27496/27.02.2019.

  OMEN NR. 3207/22.02.2019 ...cititi mai departe.

  Cursuri online – Erasmus+

  Pentru activități la clasă sau extracurriculare, se propun câteva cursuri interesante, cu parcurgerea unui manual online. Pot fi urmărite online rezumate audio-video, hărți mentale, bibliografie suplimentară, teste, misiuni, evaluare între egali etc. Un instrument special este jocul 3D care va permite participantului să experimenteze cu materialul de învățare într-un mod surprinzător, dar și eficient. ...cititi mai departe.

  DEFINITIVAT-2020_Lista candidaţilor care au depus documente în vederea completării dosarelor de înscriere

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro