Limba şi literatura română

Festival de poezie ,,Gellu Naum”- ediţia 2020

Documente atasate acestui articol:

Concurs naţional ,,Natură şi literatură”, ediţia a V-a, Recaş, 13 ianuarie 2019 – 12 iunie 2020

Documente atasate acestui articol:

Olimpiada ,,Universul cunoaşterii prin lecură”- competiție transdisciplinară pentru elevii din mediul rural (şcoli gimnaziale)- etapa judeţeană, 29.02.2020

Documente atasate acestui articol:

Rezultate finale_Olimpiada de limba şi literatura română_etapa locală_16.02.2020

Documente atasate acestui articol:

Rezultate finale_Olimpiada de lectură ,,Lectura ca abilitate de viață”- LAV, etapa județeană, 15.02.2020

Documente atasate acestui articol:

CONCURS JUDEŢEAN ,,BUCURIA PRIMĂVERII” EDIŢIA a II-a, 9 MARTIE 2020

Documente atasate acestui articol:

Precizări_OLAV_2019-2020

 • Selecția participanților la Olimpiadă, indiferent de etapă, se face obiectiv, pe nivel, cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru și ale prezentului regulament specific.
 • Calificarea elevilor la etapa imediat următoare a olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 50 de puncte, cu excepția etapei internaționale a cărei organizare și desfășurare este reglementată prin regulament specific.
 • La etapa naţională a olimpiadei, vor participa câte 2 elevi din fiecare județ, câte 1 elev/nivel, în conformitate cu prevederile art.15 al Metodologiei-cadru, cu respectarea ierarhiei valorice și a punctajului minim prevăzut de prezentul regulament.
 • Pentru etapa națională a olimpiadei, se atribuie maximum 23 de locuri suplimentare pe nivel,                                               în ordinea descrescătoare a punctajelor, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/pe sector, pentru municipiul București și după calificarea participanților conform prevederilor art.7 alin.(1), din prezentul regulament specific.
 • La etapa județeană/ a sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru elevii care au obținut punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare, atribuite în conformitate cu prevederile alin.(3).
 • După finalizarea tuturor probelor Olimpiadei, comisia de organizare și evaluare/centrală va afişa rezultatele inițiale ale evaluării, în ordine alfabetică.
 • Rezultatele obținute de concurenți la probele scrise ale tuturor etapelor Olimpiadei pot fi contestate. Elevilor li se va aduce la cunoștință faptul că pot obține și punctaje inferioare în urma contestației, nu numai punctaje egale sau superioare celui inițial.
 • La toate etapele olimpiadei, pentru fiecare dintre cele două niveluri, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de fiecare concurent.
 • În situaţia punctajelor egale, prin decizie motivată, comisia aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare, pentru proba scrisă, pentru a se acorda câte un premiu/categorie:
 • ...cititi mai departe.

  Olimpiada de Lectură – Lectura ca abilitate de viaţă – OLAV, pentru elevii din clasele a IX-a –a XII-a, etapa judeţeană-15.02.2020

  Documente atasate acestui articol:

  Olimpiada de limba şi literatura română, clasele V-VIII, etapa locală, 16.02.2020

  Documente atasate acestui articol:

  FESTIVALUL DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE „ANA BLANDIANA”, ediția a IX-a, mai, 2020

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro