Învăţământ profesional şi tehnic

Locații faza județeană a olimpiadelor din aria curriculară ”Tehnologii”

Faza județeană a Olimpiadelor interdisciplinare din aria curriculară ”Tehnologii” și a Concursurilor pe meserii se va desfășura în ziua de 23 februarie 2019, începând cu ora 9,00. Vă rugăm să asigurați prezența elevilor participanți în locațiile stabilite cel tâeziu la ora 8,30. Locațiile se regăsesc în fișierul atașat. Inspector școlar pt. Î.P.T. Vera Georgeta RACHINA ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

MODIFICAREA GRAFICULUI DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AL COMPARTIMENTULUI ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Având în vedere că, din cauza programului de activități foarte aglomerat al compartimentului Învățământ Profesional și Tehnic, din perioada octombrie-noiembrie-decembrie 2018 și a pregătirii vizitelor de monitorizare externă a ARACIP la Liceul Tenologic ”Nicolae Bălcescu” Balș, nu s-a putut respecta graficul inspecțiilor de specialitate prevăzut în Anexa 11 la Graficul de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean Olt pentru anul școlar 2018 – 2019, acesta se modificâdu-se. Noul grafic se regăsește în documentul atașat. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Calendar cifra de școlarizare Învățământ Profesional și ÎnvățământDual

Până pe 23 noiembrie 2018 operatorii economici care doresc să școlarizeze elevi prin Învățământ profesional sau Învățământ dual pot depune solicitările de școlarizare, pentru Învățământul profesional la școlile partenere iar pentru Învățământul dual la Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), la adresa de mail vet@tvet.ro. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Consfătuiri Tehnologii

În atenția domnilor directori/directori adjuncți ai liceelor tehnologice, corpului de metodiști și membrilor consiliului consultativ al compartimentului ÎPT: atașat aveți Adresa privitoare la consfătuirile din compartimentul Tehnologii. Pentru cadrele didactice care predau disciplina EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, informațiile vor fi diseminate de către metodiștii de EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ!!!
Inspector școlar pentru ÎPT,
Vera Georgeta RACHINA ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Concursul FLORIN VASILESCU

În perioada 24-27 mai 2018 se va desfășura ediția aniversară a Concursului de știință și tehnică FLORIN VASILESCU, la Călărași. Detalii despre concurs aveți în documentul atașat. Succes participanților! ...cititi mai departe.

PLAI REVIZUIT 2017-2025

Prezentul material este valabil până la publicarea PLAI FINAL 2017-2025.

Documente atasate acestui articol:

Notă la Anexa 11 (compartiment ÎPT) a Graficului de monitorizare și control a IȘJ Olt

CERCURI PEDAGOGICE ”TEHNOLOGII”_SEM I 2017-2018

În perioada 20-24 noiembrie 2017 se vor desfășura cercurile metodic-științifice pentru aria curriculară ”Tehnologii”. Programul se găsește în articolul atașat. ...cititi mai departe.

Calendar pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul profesional

În vederea informării unităților școlare care școlarizează învățământ profesional și învățământ dual cât și pentru informarea operatorilor economici privind posibilitatea de solicitare a școlarizării în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019 se publică OMEN 5360/2017 referitor la Calendarul pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul profesional. ...cititi mai departe.

Evaluare activitate membri Consiliu Consultativ al compartimentului ”Tehnologii” pentru anul școlar 2016-2017

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro