Învățământ primar

Consultare on-line privind rolul temelor pentru acasă

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează în perioada 7 – 20 noiembrie 2017 o consultare națională privind regimul temelor pentru acasă. Demersul se adresează actorilor educaționali din învățământul primar, gimnazial și liceal și presupune completarea unor chestionare on-line, elaborate în funcție de specificul a trei categorii de public: cadre didactice, elevi și părinți. ...cititi mai departe.

Curriculum la decizia școlii_Programe pentru opțional (învățământ primar) aprobate MEN

Cercuri pedagogice învățământ primar

Documente atasate acestui articol:

Consiliul consultativ învățământ primar, an școlar 2017 – 2018

Documente atasate acestui articol:

Rezultatele selecției metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Olt

Documente atasate acestui articol:

Rezultatele selecției membrilor consiliilor consultative pe discipline/compartimente

Documente atasate acestui articol:

Locuri libere de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Olt pentru anul școlar 2017 – 2018

Documente atasate acestui articol:

Graficul de monitorizare și control pentru unitățile de învățământ preuniversitar care organizează și desfășoară Programul „Școală după școală”

Documente atasate acestui articol:

Graficul de monitorizare și control la disciplina învățământ primar, an școlar 2017 – 2018

Documente atasate acestui articol:

Evaluarea activității metodiștilor la disciplina învățământ primar, an școlar 2016 – 2017

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro