Categorii

Învățământ primar

Date de contact ale metodiștilor de la compartimentul învățământ primar

Documente atasate acestui articol:

Cadre didactice înscrise pentru obținerea gradului didactic I – sesiunea 2012 – 2015 și metodiștii repartizați – învățământ primar

Documente atasate acestui articol:

Documente necesare efectuării inspecțiilor curente și speciale pentru obținerea gradelor didactice II și I

Documente atasate acestui articol:

Consiliul consultativ și metodiștii pentru compartimentul învățământ primar, an școlar 2014 – 2015

Documente atasate acestui articol:

Proba scrisă online pentru selecția metodiștilor pentru compartimentul învățământ primar

Joi, 25 septembrie 2014, cadrele didactice care s-au înscris la selecția pentru metodiști, compartiment învățământ primar, vor primi pe e-mail un formular cu mai multe subiecte. Acesta trebuie completat și transmis până la ora 24.00, 25.09.2014. ...cititi mai departe.

Scrisoare metodica învățământ primar

Documente atasate acestui articol:

În atenția cadrelor didactice din învățământul primar care vor participa la cursurile pentru clasa pregătitoare

Participanții la cursul de formare “ABILITAREA CURRICULARă a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare” vor veni cu programele școlare în vigoare (OMEN nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar și a metodologiei privind aplicarea planurilor cadru pentru învățământul primar, în anul şcolar 2014-2015, la clasa pregătitoare, la clasele I şi a II-a, se aplică programele şcolare aprobate prin OMEN nr. 3418/19.03.2013. ) și cu documentele atașate, completate. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Consfătuiri județene – învățământ primar

Documente atasate acestui articol:

Program de formare pentru cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2014 – 2015

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro