Învățământ preprimar

Graficul de monitorizare şi control semestrul II – anul şcolar 2015 – 2016

Documente atasate acestui articol:

Proiect educațional ,,De la joc la educație financiară”

In atentia directorilor/metodiștilor/cadrelor didactice din învățământul preșcolar

Va rog, sa diseminati aceste informatii catre cei interesati:

În semestrul al II-lea al acestui an școlar se va derula la nivelul județului Olt proiectul pentru învățământ preșcolar ,,De la joc la educație financiară”, proiect inițiat de Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE) și sprijinit de MENCȘ, BCR și SC Infomedia Pro SRL. Pentru lansarea proiectului sunt invitate la GPP ,,Ion Creangă” Slatina, în data de 05 februarie 2016, ora 13,00 directoarele grădinițelor cu personalitate juridică și metodiștii pentru educație timpurie. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Date de contact-metodiști educație timpurie

Documente atasate acestui articol:

Revista județeană a învățământului preșcolar ,,PRO-EDU Olt”

I.S.J. Olt  – Compartimentul  Educație timpurie – Inspector școlar  profesor MANEA LEONTINA, anunță apariția Revistei judeţene a învăţământului preşcolar „PRO-EDU OLT”  cu nr. XVI,  având următoarea tematică: ...cititi mai departe.

Planificarea cercurilor pedagogice pe sem. I, an şcolar 2015-2016

Graficul de desfășurare a cercurilor pedagogice – Educație timpurie, sem.I

Documente atasate acestui articol:

Consiliul Consultativ-Educație timpurie 2015-2016

Documente atasate acestui articol:

Profesori metodiști 2015-2016- Educație timpurie

Rezultate metodiști Educație timpurie

Documente atasate acestui articol:

Revista judeţeană a învăţământului preşcolar Olt „PRO-EDU OLT” – Editia a XIII-a

I.S.J. Olt  – Departamentul  Educație timpurie – Inspector școlar profesor ION VICTORIA, anunţă iniţierea şi coordonarea Revistei judeţene a învăţământului preşcolar Olt „PRO-EDU OLT” – Editia a XIII-a ...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro