Curriculum și asigurarea calității

Selecţie şcoli- pilot-media

Documente atasate acestui articol:

Concursul Online de Lingvistică 2021

Documente atasate acestui articol:

Pocedură operațională privind avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii pentru anul școlar 2021/2022

Documente atasate acestui articol:

Metodiști învățământ primar_numere de telefon

Zone metodiști învățământ primar_an școlar 2020 – 2021

Repartizarea metodiștilor de la compartimentul învățământ primar la inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice

Regulament de avizare/aprobare a propunerilor de curriculum la decizia școlii aplicat în unitățile de învățământ din județul Olt pentru anul școlar 2021/2022

Documente atasate acestui articol:

Simpozion şi concurs judeţean ,,Luceafărul poeziei româneşti”, 2021

Documente atasate acestui articol:

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii

Documente atasate acestui articol:

Model Evaluarea Națională -2021

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro